POPPS złożyło uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015 – 2030

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego stara się angażować w działania związane z rozwojem lokalnym na terenie całego powiatu sochaczewskiego, tam gdzie działają nasze organizacje członkowskie. Zabierając głos w sprawach publicznych współpracujemy z lokalnymi samorządami. W ramach tej współpracy POPPS złożył w tym tygodniu swoje uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015 – 2030. Organizacją członkowską POPPS z tej gminy jest Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” 

POPPS w swoich uwagach skupia się głównie na kwestiach społecznych strategii, roli organizacji pozarządowych w jej realizacji, priorytetach związanych z aktywizowaniem społeczności gminy w wielu aspektach. POPPS podkreśla, że wspieranie samoorganizacji mieszkańców powinno być aktualnie jednym z priorytetów rozwojowych wszystkich gmin.

Porozumienie zaproponowało także dodanie do strategii jednego z celów operacyjnych. Zaproponowaliśmy dopisanie celu pn. Edukacja obywatelska i aktywizacja mieszkańców na rzecz działalności społecznej, w tym również poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Zaproponowaliśmy także wzmocnienie i rozbudowanie celu operacyjnego pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców i działania na rzecz poprawy estetyki gminy.

Szczegółowe uwagi złożone przez POPPS prezentujemy w załączniku

Skip to content