W ramach wsparcia dla organizacji członkowskich oferujemy:

 • obsługa księgowa
 • poradnictwo prawne
 • rzecznictwo interesów organizacji członkowskich
 • partnerstwo projektowe
 • wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy organizacjami
 • integracja organizacji
 • współudział w tworzeniu polityk publicznych
 • doradztwo
 • szkolenia (podnoszenie kwalifikacji pracowników)
 • informowanie (m.in. newsletter)
 • publikacje dla organizacji członkowskich
 • pomoc we współpracy z lokalnymi samorządami

Leave Comment

Skip to content