Program „Działaj Lokalnie” (DL) to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w całym kraju od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacja Programu polega na organizowaniu konkursów dotacyjnych, w ramach których wspierane finansowo i organizacyjnie są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. To jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym, dzięki współpracy z lokalnym operatorom Programu Działaj lokalnie (ODL).

Na terenie powiatu sochaczewskiego za realizację programu odpowiada POPPS, które od grudnia 2015 jest afiliowanym ośrodkiem „Działaj Lokalnie”.

Każdego roku PAWF przekazuje środki finansowe dla ODL. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje własne fundusze na realizację konkursu grantowego. Środki te mogą pochodzić z firm, instytucji, samorządów lub osób prywatnych.

Co roku ODL ogłasza na terenie swojego obszaru działania konkursy grantowe (w kwocie maksymalnej 3000 zł każdy). Ich ilość jest uzależniona od kwoty pozyskanych środków od darczyńców.

Projekty zgłaszane do konkursów przez lokalne organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne powinny:

  • aktywizować lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniać się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażować zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad określonych przez PAFW i stawiają na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Dotychczasowe edycje konkursu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim:

Działaj Lokalnie 2022 r.
Działaj Lokalnie 2021 r.
Działaj Lokalnie 2020 r.
Działaj Lokalnie 2019 r.
Działaj Lokalnie 2018 r.
Działaj Lokalnie 2017 r.
Działaj Lokalnie 2016 r.

Klauzula informacyjna dla programu „Działaj Lokalnie”

Logo POPPS do pobrania:

Skip to content