Sochaczew potrzebuje dobrych pomysłów na rozwój

Sochaczew potrzebuje dobrej, bliskiej mieszkańcom strategii rozwoju i odpowiadającego na realne problemy lokalnego programu rewitalizacji. Dokumenty te muszą odpowiadać na potrzeby mieszkańców i zapewnić poprawę jakości życia Sochaczewian. Dlatego Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) od samego początku włącza się w prace nad tymi dokumentami.

POPPS pragnie współpracować z gospodarzami Miasta przy tworzeniu strategii rozwoju i lokalnego planu rewitalizacji. Uważamy, że dokumenty te muszą powstawać od samego początku z jak najszerszym udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich innych zainteresowanych środowisk. Tylko wtedy plany te będą odpowiadały będą potrzebom, wizjom i aspiracjom mieszkańców miasta.

Na nasz wniosek od Burmistrza otrzymaliśmy już w lipcu tego roku pisemne zapewnienie o zaangażowaniu nas do współpracy. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii już się odbyło, a reprezentanci POPPS w nim aktywnie uczestniczyli. Nie poruszano tam na razie kwestii lokalnego programu rewitalizacji. Od firmy zatrudnionej do wsparcia Urzędu Miasta w pracach nad dokumentami uzyskaliśmy harmonogram prac oraz prezentację przedstawioną uczestnikom spotkania konsultacyjnego. Materiały te publikujemy poniżej.

Analizując harmonogram stwierdzamy, że terminy są bardzo napięte. Wiemy, że proces tworzenia takich dokumentów powinien trwać co najmniej 9-12 miesięcy. Wszystko po to by móc uzyskać wysoki poziom zaangażowania lokalnej społeczności, a przez to wysoką jakość strategii. W związku z szybkim tempem prac nad dokumentami potrzebna jest jak największa mobilizacja mieszkańców i środowisk zainteresowanych wyrażeniem opinii na jak najwcześniejszym etapie. Dlatego też Porozumienie zaangażuje się szerzej w przekazywanie uzyskanych przez nas informacji i materiałów zainteresowanym odbiorcom.

W ramach naszego postanowienia pragniemy poinformować, że koordynatorem prac nad oboma dokumentami po stronie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie jest Pani Agnieszka Kosiorek, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, tel. 46 862 27 30 wew. 393, e-mail: agnieszka.kosiorek@sochaczew.pl. Do pomocy w przygotowaniu projektu Strategii Miasto zatrudniło firmę Atrium Grupa Doradcza z Poznania, tel. (61) 855-86-38, fax. (61) 624-23-80, e-mail: biuro@atrium-grupa.eu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców i sochaczewskie środowiska do zainteresowania się trwającymi pracami nad strategią i LPR. Zachęcamy do kontaktu z nami lub bezpośrednio z osobami wyznaczonymi do współpracy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie lub w firmie Atrium Grupa Doradcza.

Prezentacja z dnia 3 września 2015 r. – Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2016-2024

Harmonogram prac nad Strategia Rozwoju

Harmonogram prac nad Lokalnym programem Rewitalizacji

Skład powołanego przez Burmistrza Sochaczewa Zespołu ds. Strategii Rozwoju i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sochaczewa na lata 2016-2024

Skip to content