Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Trwa nabór do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM), z którego zadania będą realizowane w 2024 r. Projekty można składać do 13 stycznia 2023 r. BOM daje szansę na zrealizowanie ciekawych i wartościowych przedsięwzięć, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na jego temat oraz do składania projektów.

grafika informująca i naborze do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

BOM jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Projekt do BOM może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Zgłoszone projekty powinny być ogólnodostępne, a ich efekty powinny służyć lokalnej społeczności.

Ze środków BOM mogą być finansowane projekty inwestycyjne (do kwoty 1.000.000 zł) oraz nieinwestycyjne (do kwoty 200.000 zł), mieszczące się w katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

W zgłaszanych projektach nie można wskazać realizatora projektu. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Województwo Mazowieckie, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – zasady, harmonogram, przykładowe zadania itp. – zamieszczone są na stronie www.bom.mazovia.pl.

W zakładce „O Budżecie”, w części „Do pobrania” znajduje się Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, czyli kompendium wiedzy o BOM.

 

Leave Comment

Skip to content