Dlaczego nasze organizacje piszą słabe oferty i nie otrzymują dotacji?

Przedstawiciele POPPS biorą udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego, składane w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego i Wójtów Gmin. Na tej podstawie z przykrością stwierdzamy, że jakość ofert stowarzyszeń, fundacji czy klubów sportowych jest bardzo niska. Dlaczego nasze organizacje piszą słabe oferty? Dlaczego pisząc słabe oferty nie pozyskują dotacji i nie mogą się rozwijać?…

Biuro POPPS otwarte

Zapraszamy do naszego biura wszystkich zainteresowanych współpracą i ofertą wsparcia ze strony POPPS.

Biuro znajduje się w Sochaczewie przy ulicy Staszica 47 (budynek w podwórku, za przedszkolem „Akademia Smyka”). Wyznaczyliśmy dwa stałe terminy urzędowania, tj. w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14-18. Biuro dostępne może być także w innym dogodnym dla zainteresowanych terminie,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektor Biura Ewą Prengowską pod nr 601 135 239 lub e-mail: biuro@popps.org.pl.…

„Mazowiecka Dolina Bzury”- zachęcamy do współpracy

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zwróciło się do samorządów, które podpisały list intencyjny w sprawie projektu „Mazowiecka Dolina Bzury”, o włączenie organizacji pozarządowych we współpracę przy realizacji planów rozwojowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W opinii POPPS współdziałanie samorządów z przedstawicielami sektora pozarządowego zwiększy wartość przyszłych projektów i da szanse na wyższą ich ocenę,…

Nowe szanse dla organizacji pozarządowych – POPPS realizuje kolejny projekt

Realizujemy Projekt: Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich. Od początku maja 2015 r. POPPS realizuje projekt pt. Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich. Projekt zakłada kontynuację podjętych już w ubiegłym roku działań zmierzających do wspierania rozwoju sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. Realizacja zadania finansowania…

Skip to content