POPPS z dotacją FIO 2015!

Dziś Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015. Z ogłoszenia wynika, że Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego znalazło się na liście organizacji, które otrzymają dotację na roczne projekty w Priorytecie 4 na realizację zadania pt. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich”. Proponowana kwota dotacji…

Udane spotkanie POPPS i Małopolskich organizacji pozarządowych w Sochaczewie

23 kwietnia 2015 r. w Sali konferencyjnej w Kramnicach Miejskich, Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego miało zaszczyt gościć  grupę ok. 30 osób z Małopolskich organizacji pozarządowych. Podczas  spotkania Prezes Zarządu POPPS Agnieszka Ptaszkiewicz zaprezentowała historię jego powstania, cele, dotychczasowe, osiągnięcia i plany na przyszłość. Przedstawiciele organizacji członkowskich wymieniali swoje doświadczenia oraz korzyści wynikające z członkostwa…

Wizyta gości z Małopolskich organizacji pozarządowych w Sochaczewie

23 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) z gośćmi z Małopolski. POPPS został poproszony przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) o przedstawienie własnej działalności oraz doświadczeń związanych z powołaniem Porozumienia. Będzie to wizyta studyjna w ramach projektu…

Walne Zebranie Członków POPPS

24 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Zebranie miało miejsce w siedzibie jednej z 14 organizacji członkowskich – Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Kuznocinie. Podczas zebrania Prezes Zarządu Agnieszka Ptaszkiewicz zdała sprawozdanie z działalności Zarządu, w którym przedstawiła działania podejmowane przez Porozumienie w 2014 roku ,…

Skip to content