Projekty

SANGO – Sochaczewska Akademia NGO
Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2020 r.

Sochaczewska Szkoła Liderów Społecznych
Termin realizacji: maj – grudzień 2019 r.

POPPS dla sochaczewskich NGOsów
Termin realizacji: kwiecień 2018 r. – grudzień 2019 r.

„Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i  jego organizacji członkowskich”.
Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2017 r.

„Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego”.
Termin realizacji: maj-grudzień 2016 r.

„Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich”.
Termin realizacji: maj – grudzień 2015 r.

„Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich”.
Termin realizacji: lipiec – grudzień 2014 r.