Projekt ”POPPS dla sochaczewskich NGO-sów”, realizowany w terminie kwiecień – grudzień 2018 r.
Dzięki projektowi możliwa była realizacja następujących działań:   

 • Obsługa księgowa organizacji członkowskich,
 • Obsługa prawna organizacji członkowskich,
 • Szkolenia z zakresu:
  zarządzania finansami i podstaw księgowości w organizacjach,
  logiki projektowej i metodyki przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,
  współpracy z wolontariuszami,
 • Wydanie dwóch numerów kwartalnika AKTYW,
 • Mikrodotacje dla grup nieformalnych,
 • Organizacja IX Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
 • Wsparcie organizacyjne i infrastrukturalne POPPS.

Projekt dofinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego i Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, realizowany przez Narodowy Instytut Wolności.

Skip to content