Działają lokalnie ze wsparciem

27 lipca podpisano umowy z beneficjentami tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim. Za pośrednictwem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który jest afiliowanym ośrodkiem programu, wsparcie na swoje projekty uzyskało siedem stowarzyszeń i grup nieformalnych.

W tegorocznej edycji przeznaczono 12 tysięcy złotych na wsparcie projektów. To kwota wyższa niż rok wcześniej, a pozyskano ją od samorządów (wsparcia udzieliły wszystkie gminy wiejskie z powiatu), firm i osób prywatnych oraz POPPS (z 1 % podatku). Nabór wniosków trwał od 20 maja do 20 czerwca. Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie przeszły ocenę formalną, po której zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną komisję. Każdy z członków komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Przyznane dotacje wynoszą od tysiąca do trzech tysięcy złotych. Jak mówi Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes POPPS, te kwoty, choć nie wydają się duże, wystarczają na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia warsztatów czy zatrudnienie profesjonalnych instruktorów. W ten sposób umożliwiają zrealizowanie ciekawych projektów, na które grupy nieformalne czy stowarzyszenia nie mają środków.

O poszczególnych projektach, które uzyskały dofinansowanie, opowiadali przedstawiciele beneficjentów.

„Potęga Tradycji”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Andrzej Ciołkowski
Jest to kontynuacja ubiegłorocznego projektu „Magia olenderskich powideł”. W tym roku planujemy zrobić podobną imprezę, która dodatkowo będzie podsumowana wydawnictwem książkowym. Tym razem jednak chcemy to zrobić z większym rozmachem, otrzymaliśmy dodatkowo wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy 16 września wszystkich, których interesuje osadnictwo olenderskie, tradycje i ich echa we współczesności.

„Rozegramy całe miasto”
Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie –Weronika Czubak-Wrońska

Nasz projekt ma na celu organizację cyklicznych spotkań poświęconych grom planszowym, które rozpoczną się już 2 sierpnia w Muzeum Kolei Wąskotorowej i będą się odbywać co środę. Zapraszamy całe rodziny, będziemy wspólnie grać w różnorodne gry planszowe. Zależy nam na propagowaniu tego typu aktywności, która sprzyja spotkaniom i integracji.

 „Bzura naszym skarbem – edukacja i integracja nad rzeką”
Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA” – Sylwia Chłystek

Nasza grupa to na razie siedem osób, ale się rozwijamy, a nasz plan to sprzątanie Bzury z kajaków. Chcemy też zaangażować dzieci – będą wykłady dla małych grup najmłodszych, aby propagować działania proekologiczne. Wypłyniemy kajakami na Bzurę, aby zbierać śmieci i odstawiać je do specjalnie podstawionych kontenerów. Akcja odbędzie się w sierpniu.

„Odkrywanie nieznanych”
Grupa Nieformalna Klub Seniora – Wiesława Papiernik i Albert Szułczyński, dyrektor GBP w Rybnie

W ramach biblioteki powstał klub seniora, w którym z kolei zawiązał się zespół śpiewający różne pieśni. Grant, który zdobyliśmy, pozwoli nam na wydanie śpiewnika z nieznanymi, nieodkrytymi jeszcze pieśniami ludowymi z naszego terenu, które od jakiegoś czasu gromadzimy. Chcemy też zaszczepić tę muzykę wśród młodych słuchaczy.

„Zawodowcy na start!”
Grupa Nieformalna Szkolni LIDERZY  – Ewa Odolczyk

Grant pozyskała grupa założycielska „Zawodowcy na start” na współpracę ze środowiskiem w ramach propagowania zawodów, które już zanikają. Chcemy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców propagować szkolnictwo zawodowe. Będzie się to odbywało w formie warsztatów dla zainteresowanych, doposażone zostaną także warsztaty szkolne w Zespole Szkół w Teresinie.

„Jesienne plenery malarskie”
Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom – Beata Szustkiewicz

Grupa rodziców uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie pozyskała środki na organizację „altanowych plenerów”. To integracja, rehabilitacja, zabawa i edukacja poprzez sztukę. Odbędą się cztery warsztaty rehabilitacyjno-twórcze dla rodziców i dzieci, zakończone wystawą. Będzie to okazja, aby przyjrzeć się temu, co potrafią nasze dzieci, jak pracują w ciągu dnia, bo czasami nie mamy takiej możliwości, zobaczenia, jakie mają zdolności. Przy okazji spróbujemy też własnych sił i zintegrujemy się z innymi rodzicami.

„Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny przedmiotów codziennego użytku”
Nieformalna Grupa „Mokosz” – Magda Hańderek

Zajmuję się szeroko rozumianą ceramiką. Razem z koleżankami chcemy zaszczepić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie historią i kulturą. Dzięki grantowi zorganizujemy cykl pięciu warsztatów dla dzieci, podczas których będziemy lepić naczynia takie jak tysiąc lat temu. Zaprosimy dzieci do świetlicy parafialnej w Teresinie, gdzie będą przygotowane projekty i narzędzia do tworzenia takich naczyń.

Jak widać, kreatywność różnych grup nie ma w zasadzie granic. Sztuka, historia, integracja społeczna, edukacja, kultura – twórcom projektów zależy na możliwie dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności w swoje działania. A to właśnie cel programu „Działaj lokalnie”.

Medialnego wsparcia konkursowi udzielają Radio Sochaczew i tygodnik Echo Powiatu.

Izabela Goryniak

Fotorelacja: Małgorzata Kazur