Dziękujemy za 1% podatku

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego serdeczne dziękuje wszystkim osobom, które przekazały na rzecz naszej organizacji swój 1% podatku dochodowego za 2016 rok. W pierwszym roku zbierania 1% udało nam się zebrać kwotę 3277,00 zł. 

POPPS uzyskał status organizacji pożytku publicznego pod koniec 2016 roku. Wiedzieliśmy, że możliwość zbierania 1% podatku dochodowego będzie wielkim wsparciem dla prowadzonego przez nas od dwóch lat programu „Działaj Lokalnie”, w którym przekazujemy środki finansowe na ciekawe działania organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego (http://www.popps.org.pl/dzialaja-lokalnie-ze-wsparciem).

Osobom, które zdecydowały się przekazać nam swój 1% podatku możemy zagwarantować, że środki te w całości zostaną wydatkowane lokalnie, będą pożytkiem dla mieszkańców Sochaczewa i gmin z terenu naszego powiatu. W tym roku ze środków tych wsparte zostały następujące organizacje i grupy:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej na realizację projektu „Potęga Tradycji” –http://www.popps.org.pl/ilow-olenderskim-klimacie/,
  • Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie na realizację projektu „Organizacja cyklicznych spotkań planszówkowych
    w Sochaczewie” –http://www.popps.org.pl/planszowkowe-szalenstwo-sochaczewie/,
  • Stowarzyszenie ,,Kajakowcy Sochaczewa” na realizację projektu „Bzura naszym skarbem – edukacja i integracja nad rzeką”,
  • Grupa Nieformalna Klub Seniora z Rybna na realizacje projektu „Odkrywanie nieznanych”,
  • Grupa Nieformalna Szkolni Liderzy z Teresina na realizację projektu „Zawodowcy na start!”,
  • Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom z Erminowa na realizację projektu „Jesienne plenery malarskie”,
  • Nieformalna Grupa „Mokosz” z Teresina na realizację projektu „Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny przedmiotów codziennego użytku”.

Jesteśmy przekonani, że przekazane nam środki z 1% zostaną wykorzystane zgodnie z intencją osób, które zdecydowały się nas wesprzeć. Liczymy, że w latach kolejnych zaufa nam jeszcze więcej osób, zainspirowanych pozytywnymi efektami dotowanych przez nas przedsięwzięć lokalnych stowarzyszeń i grup obywatelskich. Zachęcamy do przekazywania nam swojego 1% podatku. Być może wróci on do Państwa w postaci ciekawych imprez, szerszej oferty kulturalnej i sportowej, możliwości kreatywnego spędzania wolnego czasu.