Działaj Lokalnie 2018 – wyniki konkursu

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie  wesprze małymi dotacjami  6 projektów złożonych w tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie.

Zawody strażackie, rajd rowerowy, spływy kajakowe, spotkania z poezją, koncert pieśni, spektakl teatralny, to propozycje działań organizacji i grup nieformalnych zgłoszone w ramach tegorocznego naboru w konkursie „Działaj Lokalnie”. Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z następujących gmin: Teresin, Sochaczew, Miasto Sochaczew, Brochów, Nowa Sucha, Młodzieszyn.

Lista tegorocznych zwycięzców  przedstawia się następująco:

  Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Tytuł projektu Forma
prawna wnioskodawcy
Gmina Wnioskowana
kwota
dotacji
Przyznana kwota
dotacji
1 Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA” Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA” Bzura naszym skarbem Organizacja pozarządowa Sochaczew 2950 2450
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej Dzień z nami Strażakami Organizacja pozarządowa Brochów 3000 3000
3 Teresiński Ośrodek Kultury Teatr Radosnej Jesieni Akcja świąteczna „Warszawiacy i Górale” Grupa nieformalna Teresin 3000 3000
4 Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” Jesienne Impresje Poetyckie Organizacja pozarządowa Miasto Sochaczew 3000 2050
5 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej Zespól Śpiewaczy Cantabile Historia pieśnią malowana Grupa nieformalna Nowa Sucha 2450 2450
6 Aktywni mieszkańcy Gminy Młodzieszyn Młodzieszyn – karty historii Grupa nieformalna/
Inicjatywa DL
Młodzieszyn 3000 2050

 

Nabór wniosków trwał od 10 maja do 12 czerwca 2018 roku. Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i indywidualnemu doradztwu udało się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem organizacji oraz grup nieformalnych działających w powiecie sochaczewskim. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od połowy lipca 2018 do końca grudnia 2018 roku.

Wsparcia realizacji konkursu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim udziela Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Narodowy Instytut Wolności, Samorząd Województwa Mazowieckiego, POPPS (1% podatku) oraz firmy i samorządy.