Trwa konkurs „Mazowsze Lokalnie”

plakat promocyjny konkursu Mazowsze Lokanie14 marca wystartował nabór do tegorocznego konkursu Mazowsze Lokalnie, w którym do zdobycia ponad 90 dotacji (od 2000 do 6000 zł) dla młodych organizacji oraz obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych. Nabór wniosków odbywa się do 14 kwietnia 2022 r. drogą elektroniczną.

Na dofinansowanie mają szanse projekty w ramach dwóch ścieżek:

– ścieżka „inicjatywy oddolne” – projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. W tym roku premiowane dodatkowymi punktami będą projekty na rzecz wsparcia i asymilacji imigrantów wojennych z Ukrainy oraz zakładające edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych z ochroną środowiska/promocję zrównoważonego rozwoju

– ścieżka rozwoju organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 60 miesięcy) – min. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz kół gospodyń wiejskich.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie http://mazowszelokalnie.pl/.

Zachęcamy do udziału w konkursie organizacje oraz grupy nieformalne. Pomysły na działania można konsultować z lokalnym Ambasadorem konkursu, którym w powiecie sochaczewskim jest POPPS. Kontakt do nas: 501 542 564, 601 135 239, biuro@popps.org.pl.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z nami oraz na serię webinariów organizowanych przez operatora konkursu. Informacja o webinariach na stronie https://mazowszelokalnie.pl/zapraszamy-na-cykl-webinariow/.

Leave Comment

Skip to content