Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa

zostało zarejestrowane w 2003 roku. Stowarzyszenie we współpracy z sołectwem (Gmina Teresin) realizuje takie cele, jak integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw społecznych i kulturalnych, pobudzanie aktywności obywatelskiej we wsi Topołowa, ożywianie życia kulturalnego i sportowego, pomoc osobom najuboższym we wsi oraz organizowanie różnych form samopomocy.

Główne projekty:

  • ustawienie wiaty przystankowej dla dzieci,
  • remont dwóch kapliczek przydrożnych we wsi Topołowa i objęcie ich stałą opieką konserwatorską;
  • interwencja w sprawie poprowadzenia przez teren wsi gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia oraz w sprawie odrolnienia gruntów;
  • zabawy choinkowe dla dzieci;
  • Dzień Dziecka organizowany w Zajeździe Renia dzięki uprzejmości właścicieli;
  • Święto Plonów;
  • Spotkania Seniorów;

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa
Topołowa 42, 96-515 Teresin
http://stowarzyszenietopolowa.pl/

 

Leave Comment

Skip to content