Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona

Pisząc o początkach Stowarzyszenia trzeba wspomnieć o projekcie POKL działanie 9.5 – „ Kobiety z inicjatywą”, który realizowała Gmina Młodzieszyn w 2011r. Jego koordynatorem była Anna Cieślak, mieszkanka Kamiona. Projekt zakładał 64 godziny zajęć dydaktycznych oraz szkolenie wyjazdowe „ Jak założyć i działać w ramach stowarzyszenia”. W efekcie końcowym projektu zawiązała się nieformalna grupa aktywnych kobiet, która następnie stała się organem założycielskim Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w czerwcu 2012 roku.

Najważniejsze obszary działań stowarzyszenia to integracja, aktywizacja i edukacja społeczności. Wśród kolejnych celów stowarzyszenia znajdujemy  / Statutowe cele stowarzyszenia są bardzo różnorodne / rozpięte, znajdziemy tu i działania na rzecz samorządów i społeczności lokalnych, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, jak i aktywizację zawodową, a także działania zmieniające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie, a i to nie wszystko.

W roku 2013 Aktywne Kobiety z Kamiona zorganizowały bożonarodzeniowe kolędowanie, wypiekając ciasta zbierały pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki dotacji Fundacji Wspomagania Wsi zrealizowały projekt  dla dzieci i młodzieży „Pożyteczne ferie”. Stowarzyszenie wspomogło swoimi działaniami miejscowy festyn rodzinny „Łączymy pokolenia”, wymyśliło także akcję „woda dla pielgrzymów” oraz zaproponowało zajęcia zumby. Członkowie stowarzyszenia chcą kultywować obchodzenie różnych dni tematycznych i świąt.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona
Kamion Duży 26, 96-512 Młodzieszyn

Kontakt ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet z Kamiona

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Numer telefonu

Treść wiadomości

[recaptcha class:form_item class:full_form]

Leave Comment

Skip to content