Realizujemy projekt: Wzmocnienie potencjału POPPS i jego organizacji członkowskich

  Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego podejmuje działania zmierzające do wspierania rozwoju sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. W partnerstwie z Fundacją Autonomia w 2014 roku realizuje zadanie pod nazwą Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich. Realizacja zadania finansowania jest w ramach tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki…

Raport o stanie organizacji członkowskich POPPS

W styczniu 2014 roku wśród członków Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego przeprowadzona została ankieta, której celem było zebranie najważniejszych informacji o aktualnym potencjale organizacji oraz zbadanie potrzeb członków POPPS. Pytania obejmowały również potrzeby samego Porozumienia, które jako młoda organizacja również potrzebowało będzie wsparcia i stabilizacji działalności. Z zebranych informacji powstał krótki raport, który wskazuje najważniejsze…

Po IV Walnym Zjeździe Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Na IV Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który odbył się 13 grudnia w Hotelu Chopin w Sochaczewie, przybyli przedstawiciele trzeciego sektora, samorządu, biznesu i mediów. Rzecz jasna większość stanowili pozarządowcy, główna część spotkania dotyczyła bowiem podsumowania pięciu lat współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz inauguracji działalności Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS).…

POPPS zarejestrowany!

Pod numerem KRS 0000487697 – inauguracja działalności 13 grudnia 26 listopada 2013 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawił się wpis, dotyczący rejestracji Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. W ten sposób już oficjalnie POPPS może występować publicznie reprezentując interesy swoich organizacji członkowskich. Zapraszamy do współpracy!

Skip to content