Jubileuszowy Zjazd Sochaczewskich NGO

23 listopada odbył się walny zjazd organizacji pozarządowych. W hotelu Chopin, na zaproszenie Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, spotkali się członkowie NGO, grup nieformalnych i przedstawiciele samorządów. Z prelekcją dotyczącą korzyści z sieciowania organizacji wystąpiła Anna Czyżewska. Najważniejszym elementem spotkania było jednak podsumowanie 10 lat działalności POPPS.

Tegoroczny zjazd był szczególny z dwóch powodów. Pierwszym jest fakt, że poprzedni odbył się w 2019 roku, a później pandemia i związane z nią problemy uniemożliwiły organizację tego typu spotkań. Po drugie spotkanie w hotelu Chopin było okazją do podsumowania 10 lat działalności POPPS. Zgodnie z tradycją na początku zebrani wysłuchali wystąpienia zaproszonego gościa – Anny Czyżewskiej, prezeski Federacji Mazowia, która przedstawiła korzyści z sieciowania i współpracy między organizacjami. W swoim wystąpieniu mówiła między innymi o formach sieciowania oraz o tym, dlaczego federacje mają większe możliwości niż pojedyncze organizacje.

Po jej wystąpieniu Agnieszka Ptaszkiewicz, prezeska POPPS, przypomniała najważniejsze momenty w dziesięcioletniej działalności organizacji i podsumowała przedsięwzięcia organizowane przez Porozumienie. Podziękowała też wszystkim, którzy współpracowali z POPPS i tym samym przyczyniali się do jego rozwoju. Nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla Porozumienia, złożyli je między innymi wiceburmistrz Sochaczewa Marek Fergiński, radny powiatowy Robert Gajda czy stowarzyszenie Stacja Dom, a także Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DziałajMY!”.

Spotkanie zakończyło się okolicznościowym tortem i rozmowami przy poczęstunku przygotowanym przez hotel Chopin. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, świętowanie razem z nami oraz życzenia.

Walny Zjazd Sochaczewskich NGO został  zrealizowany w ramach zadania publicznego pn. „Wspieramy i integrujemy NGOsy powiatu sochaczewskiego!” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcia Przemysław Kamiński

Leave Comment

Skip to content