FIO_MPiPS_logo1 (1)W 2015 r. zrealizowaliśmy Projekt: Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich.

Od początku maja 2015 r. POPPS realizował projekt pt. Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich. Projekt zakładał kontynuację podjętych już w ubiegłym roku działań zmierzających do wspierania rozwoju sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. Realizacja zadania sfinansowana została w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Porozumienia.

W ramach projektu przygotowane zostały działania będące kontynuacją wsparcia oraz rozwoju organizacji członkowskich POPPS oraz samego związku stowarzyszeń. Jak w ubiegłym roku zaplanowane zostały również działania związane z dalszą integracją sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego (również organizacji spoza POPPS) oraz działania służące wzmacnianiu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych w społeczności powiatu sochaczewskiego. Dodatkowo wsparciem objęte zostały organizacje, które przystąpiły do Porozumienia w czasie realizacji zadania.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wszystkie działania są odpowiedzią na potrzeby członków Porozumienia. Po zakończeniu realizacji projektu z 2014 r. zostały zebrane opinie organizacji członkowskich w formie ankiety o wpływie realizacji zadań z projektu na ich działalność oraz pomysły na to, jak POPPS powinien wspierać organizacje w dalszej perspektywie oraz o same zadania rozwojowe dla POPPS.

Zadanie pod nazwą Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich zostało podzielone na bloki merytoryczne:

Blok 1. Wsparcie organizacji członkowskich Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego:

1. Zabezpieczenie obsługi księgowej dla organizacji członkowskich POPPS,
2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu:

a) zarządzania członkostwem i pozyskiwanie nowych członków,
b) promocji i budowania wizerunku organizacji,
c) indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie strategii działania organizacji pozarządowej,
d) indywidualnego wsparcia doradczego w sytuacjach kryzysowych.

3. Zapewnienie doradztwa prawnego dla organizacji członkowskich POPPS.

Blok 2. Wsparcie osobowe, organizacyjne i infrastrukturalne Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego:

1. Przedłużenie zatrudnienia dyrektora biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
2. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego jako organizacja regrantingowa/ lokalny fundusz dotacyjny – przygotowanie merytoryczne i organizacyjne,
3. Liderzy POPPS – team building liderów organizacji członkowskich POPPS na rzecz rozwoju związku stowarzyszeń,
4. Organizacja biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Blok 3. Integracja sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego i wzmacnianie pozytywnego wizerunku sektora w społeczności powiatu:

1. Organizacja Organizacja drugiej edycji  Powiatowego Jarmarku Pozarządowego,
2. Wydanie dwóch numerów AKTYWU Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
3. Organizacja VI Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Zadanie zrealizowane zostało do 31 grudnia 2015 r.

Leave Comment

Skip to content