Działaj Lokalnie 2024 – wyniki


Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2024 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 8 grantów na łączną kwotę  45000,00 zł.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z gmin: Nowa Sucha, Rybno, Młodzieszyn, Sochaczew, Miasto Sochaczew oraz Teresin. Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone wnioski, a laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Lista rankingowa Działaj Lokalnie 2024

Nabór wniosków trwał od 20 kwietnia do 21 maja 2024 roku. Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od 15 czerwca  do końca grudnia 2024 roku.

Środki na realizację Konkursu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, funduszy własnych POPPS (1% podatku), samorządów gmin powiatu sochaczewskiego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy samorządowi konkursu:


herby gmin

Partnerzy biznesowi konkursu:


Partnerzy medialni konkursu:

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. „Działaj Lokalnie z POPPSem 2024”.

Leave Comment

Skip to content