Działaj Lokalnie 2022 – umowy podpisane

zdjęcie grupowe laureatów konkursu22 czerwca miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez organizacje oraz grupy nieformalne do końca  2022 roku.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 35350 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od trzech tysięcy trzystu do sześciu tysięcy złotych. Zaproponowane projekty mają na celu inicjowanie aktywności społecznej oraz współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Zaproponowane w projektach działania to min. spotkania z historią, publikacja o tematyce społecznej, zbiór poezji , strona internetowa, wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne.  Pełna lista laureatów przedstawia się następująco:

  • Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” – Cyfrowe Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów;
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Konarach KONARZANKA – IV NIEBIESKA TANCBUDA – STACHURIADA Festiwal Twórczości Edwarda Stachury
  • Stowarzyszenie Na rzecz Pieczy Zastępczej STACJA DOM –  „Stacja Dom – Przystanek integracja lokalna”;
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie Kamionki – „Lato z KAMIONKAMI”;
  • Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – Organizacja spotkań historycznych „Z dziejów ziemi sochaczewskiej”;
  • Stowarzyszenie Kultura Działania – „Otwarty Sochaczew – publikacja promująca zaangażowanie społeczne, warsztaty z aktywizmu lokalnego”;
  • Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,, – Podróż między wersami

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Zdjęcie dzięki tusochaczew.pl 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie pn.”Działaj Lokalnie z POPPSem” dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego.
logo Mazowsze

 

Leave Comment

Skip to content