Po IV Walnym Zjeździe Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Na IV Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który odbył się 13 grudnia w Hotelu Chopin w Sochaczewie, przybyli przedstawiciele trzeciego sektora, samorządu, biznesu i mediów. Rzecz jasna większość stanowili pozarządowcy, główna część spotkania dotyczyła bowiem podsumowania pięciu lat współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz inauguracji działalności Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS).…

POPPS zarejestrowany!

Pod numerem KRS 0000487697 – inauguracja działalności 13 grudnia 26 listopada 2013 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawił się wpis, dotyczący rejestracji Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. W ten sposób już oficjalnie POPPS może występować publicznie reprezentując interesy swoich organizacji członkowskich. Zapraszamy do współpracy!

Skip to content