O nas

O nas

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. POPPS powstało 10 października 2013 r. w Sochaczewie, a zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w  dniu 26 listopada 2013 roku. Porozumienie zostało powołane z potrzeby stworzenia formalnej i silnej reprezentacji organizacji pozarządowych działających w powiecie sochaczewskim. Wśród organizacji założycielskich POPPS znalazły się organizacje uczestniczące w poprzednich latach w pracach nieformalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS), a wcześniej, od 2009 roku w pracach grupy inicjatywnej ROPPS.

Poszczególne organizacje członkowskie Porozumienia działają dla mieszkańców swoich wsi, miasta, gminy i całego powiatu. Porozumienie ma natomiast wspierać stowarzyszenia i fundacje członkowskie w codziennej działalności w realizacji ich zadań statutowych, rozwijaniu współpracy między nimi, reprezentowaniu ich interesów w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego. Wsparcie ma mieć również charakter techniczny, np. porady prawne, obsługa księgowa czy wspólne projekty.

Podstawowym zadaniem Porozumienia jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań. Porozumienie pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Główne cele Porozumienia to:

  • wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych,
  • rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu sochaczewskiego,
  • reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
  • budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego,
  • kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej.

Najważniejsze cele POPPS w perspektywie 3 lat (do połowy 2018 r.) wraz z działaniami zbliżającymi do realizacji tych celów

Dla kogo:

POPPS działa przede wszystkim na rzecz organizacji członkowskich, ale także dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Porozumienia.

Porozumienie otwarte jest na nowych członków. Organizacje, które nie są członkami założycielami, mogą w każdej chwili przystąpić do Porozumienia. Członkami POPPS mogą zostać posiadające osobowość prawną stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP, kościelne osoby prawne i inne zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ludzie POPPS

Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes POPPS
Alicja Korkosz – Wiceprezes POPPS
Łukasz Popowski – Wiceprezes POPPS
Krystyna Mikołajczyk – Członkini Zarządu
Anna Groszyk – Członkini Zarządu
Sebastian Wiśniewski- Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Andrzej Nowak – Przewodniczący
Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Hetman – Członkini

Przedstawiciele organizacji członkowskich:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą
Marcin Prengowski

AMNIS Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic
Alicja Korkosz

Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS
Agnieszka Ptaszkiewicz

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona
Hanna Stobiecka

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Krystyna Mikołajczyk

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mała Ojczyzna”
Renata Smyczek

Fundacja Amigo
Iwona Nowak

Fundacja Autonomia
Michał Jakubowski

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra
Małgorzata Hetman

Stowarzyszenie „Nasz Zamek”
Łukasz Popowski

Stowarzyszenie Działamy Sprawnie-Tworzymy Lepiej „Przez Sport W Przyszłość”
Sebastian Wiśniewski

Uczniowski Klub Sportowy „GravityBreak”
Paweł Knyszewski

Fundacja Niepokalanej
Karol Wojtyna

Fundacja Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży M.A.M.
Aneta Sałajczyk