Konkurs #Mazowiecka Aktywacja 2022

logo

Partnerstwo organizacji pozarządowych: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” w ramach projektu:

#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022

finansowanego ze środków publicznych Województwa Mazowieckiego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza do składania wniosków na inicjatywy społeczne:

  • lokalne organizacje pozarządowe
  • nieformalne grupy mieszkańców
  • grupy samopomocowe

działające na terenie województwa mazowieckiego.

Celem konkursu „#MazowieckaAktywacja-konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022” jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności oraz pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe.

Szczegóły oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie konkursu https://mazowieckaaktywacja.org.pl/ oraz https://www.facebook.com/mazowieckaaktywacja.

logotypy

 

Leave Comment

Skip to content