II zjazd Sochaczewskiej Szkoły Liderów Społecznych

Drugie spotkanie Sochaczewskiej Szkoły Liderów Społecznych odbyło się w dniach 24-25 sierpnia.

Uczestniczki zapoznały się z tematyką analizowania potrzeb społeczności, w których działają, możliwościami i zasobami własnych organizacji, a także z trudnym dla wielu tematem fundraisingu, czyli zbierania funduszy na projekty. Niezwykle ważne jest formułowanie celów organizacji, zarówno krótkich, jak i długookresowych, dlatego również temu zagadnieniu poświęcono sporo czasu. Zajęcia odbywają się metodą warsztatową, stanowią więc platformę do wymiany pomysłów i ich wstępnej oceny. W opinii uczestniczek, bo przypomnijmy, że są to same kobiety, taka forma daje ogromne możliwości nie tylko zdobycia wiedzy, ale również jej weryfikacji pod kątem konkretnych działań.

Ważnym elementem drugiego zjazdu SSLS było spotkanie z osobami mającymi ogromne doświadczenie w sektorze pozarządowym. Gośćmi byli członkowie POPPS, którzy opowiadali o realizowanych przez swoje organizacje projektach, ale i o codziennej działalności, jej blaskach i cieniach. Z uwagą i życzliwością słuchali też opowieści uczestniczek SSLS. Było to niezwykle cenne doświadczenie dla rozpoczynających swoją społecznikowską drogę kobiet.

Tak jak poprzednim razem na warsztatach i rozmowach się nie skończyło, przed uczestniczkami zajęć „zadania domowe” do wykonania. Doprowadzą one do realizacji małych projektów, będących zwieńczeniem cyklu zajęć. A kolejne, ostatnie już, spotkanie, odbędzie się we wrześniu.

Sochaczewska Szkoła Liderów Społecznych realizowana jest w ramach zadania publicznego dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Leave Comment

Skip to content