Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera  

została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ma status organizacji pożytku publicznego. W szeroko pojętej działalności statutowej organizacji mieści się wszelka pomoc chorym na chorobę Alzheimera, ich rodzinom i opiekunom. W szczególności mowa tu o dotarciu do adresatów, przełamaniu wstydu, grupie wsparcia, poradnictwu, telefonie zaufania, lobbingu u władz samorządowych, edukacji społeczeństwa, terapii, pielęgnacji i rehabilitacji chorych. Jak również o dotarciu do lekarzy pierwszego kontaktu, uruchomieniu gabinetu lekarskiego chorób otępiennych, systematycznym przeprowadzaniu badań przesiewowych. A nade wszystko – uruchomieniu specjalistycznego całodobowego ośrodka dla chorych z chorobą Alzheimera i innymi otępiennymi i pozyskiwanie funduszy na jego utrzymanie.

Po dziewięciu latach wysiłków udało się fundacji uruchomić Ośrodek Dziennego Pobytu „Zyzio” dla osób z chorobą Alzheimera, mogący przyjąć 20 chorych.

Fundatorka organizacji w dalszym ciągu duży nacisk kładzie na rozpowszechnianie wiedzy o chorobie Alzheimera i innych otępiennych. Bliscy chorych cenią sobie pomoc fundacji w załatwianiu spraw administracyjnych, wyjazdów rehabilitacyjnych, wizyt u lekarzy specjalistów.

Pozyskiwane przez fundację środki pieniężne w całości przeznaczane są prowadzenie ośrodka pomocy chorym na Alzheimera. Jednym ze stałych przejawów działalności w kierunku pozyskiwania funduszy są, organizowane co roku, obchody Światowego Dnia Choroby alzheimera połączone z pogadanką na temat Alzheimera, koncertem gwiazdy i loterią fantową / cegiełkami.

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew
tel. (0-46) 863 16 58, 501 629 983
www.alzheimer.muwo.pl

Kontakt z Fundacją Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Numer telefonu

Treść wiadomości

[recaptcha class:form_item class:full_form]

Leave Comment

Skip to content