Druga edycja konkursu Działaj Lokalnie rozstrzygnięta!

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie  wesprze małymi dotacjami  7 projektów złożonych w tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie.

Warsztaty lepienia gliny, spływy kajakowe, plenery malarskie, warsztaty wytwarzania powideł, serów holenderskich i pozyskiwania miodu oraz Festiwal Powideł „Olenerfest”, a także powstanie zespołu i wydanie śpiewnika piosenek ludowych, spotkania przy grach planszowych czy zajęcia praktyczne ciekawych zawodów to propozycje działań organizacji i grup nieformalnych zgłoszone w ramach tegorocznego naboru w konkursie „Działaj Lokalnie”. Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z następujących gmin: Teresin, Iłów, Sochaczew, Miasto Sochaczew, Rybno.

Lista tegorocznych zwycięzców  przedstawia się następująco:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Potęga Tradycji, kwota dofinansowania 3000,00 zł,
 • Stow. Planszówki w Sochaczewie – Organizacja cyklicznych spotkań planszówkowych w Sochaczewie, kwota dofinansowania 1160,00 zł,
 • Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA” – Bzura naszym skarbem – edukacja i integracja nad rzeką, kwota dofinansowania 1400,00 zł,
 • Grupa Nieformalna Klub Seniora – „Odkrywanie nieznanych”, kwota dofinansowania 1000,00 zł,
 • Grupa Nieformalna Szkolni LIDERZY  – Zawodowcy na start! kwota dofinansowania 1100,00 zł,
 • Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom – „Jesienne plenery malarskie” kwota dofinansowania 1944,00 zł,
 • Nieformalna Grupa 'Mokosz’ – Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny przedmiotów codziennego użytku, kwota dofinansowania 1000,00 zł.

Nabór wniosków trwał od 20 maja do 20 czerwca 2017 roku. Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i indywidualnemu doradztwu udało się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem organizacji oraz grup nieformalnych działających w powiecie sochaczewskim. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od połowy lipca 2017 do końca grudnia 2017 roku.

Wsparcia realizacji konkursu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim udziela Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, POPPS (1% podatku) oraz firmy, samorządy i osoby prywatne.

Partnerzy biznesowi konkursu „Działaj Lokalnie” 2017:

 • Mars Polska Sp. z o.o.
 • Greiner Packaging Sp. z o.o.
 • Bank Spółdzielczy W Teresinie
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Teresinie
 • Motoprzystań Plecewice
 • Osoby prywatne

Bank Spółdzielczy
w Teresinie

Partnerzy samorządowi konkursu:

GMINA 
SOCHACZEW

GMINA 
TERESIN
GMINA
IŁÓW
GMINA 
NOWA SUCHA
GMINA
BROCHÓW
GMINA
MŁODZIESZYN
 GMINA
  RYBNO

Partnerzy medialni konkursu:

ECHO_logo radioSochaczewLogo-c
Skip to content