Działaj Lokalnie 2023 – umowy podpisane

4 lipca miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez organizacje oraz grupy nieformalne do końca  2023 roku.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 38000 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od czterech tysięcy czterystu do sześciu tysięcy złotych. Zaproponowane projekty mają na celu inicjowanie aktywności społecznej oraz współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Zaproponowane w projektach działania to min. spotkania z historią, warsztaty edukacyjne i artystyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne.

Pełna i ostateczna lista laureatów przedstawia się następująco:

  • Stowarzyszenie na rzecz Pieczy Zastępczej Stacja Dom- Stacja Dom – „Opiekunowie mają moc!”;
  • Grupa nieformalna „Kuźnia aktywności” – Inkubator mocy – integracja i kreacja;
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie Kamionki – Zapleceni w Kamionie;
  • Grupa nieformalna „Nasza Kapela” – Akordy Teresina;
  • Stowarzyszenie Kultura Działania – Łoskot Kulturalny;
  • Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – Spotkania historyczne szansą na popularyzację wiedzy o regionie a także integrację społeczną;
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Patriotycznie przez rok 2023;

Aktualizacja: W związku z rezygnacją z realizacji projektu przez Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”, 26 lipca dofinansowanie na kwotę 5300 zł otrzymało Stowarzyszenie Kultura Działania, którego projekt pn. „Łoskot Kulturalny” znajdował się w następnej kolejności pod względem ilości otrzymanych punktów z oceny komisji konkursowej.

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
pn. „Działaj Lokalnie z POPPSem 2023”.

Leave Comment

Skip to content