Ciekawi goście na Zjeździe

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego po raz ósmy zaprosiło fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne do udziału w Walnym Zjeździe, który odbył się 7 grudnia. W hotelu Chopin spotkali się pozarządowcy, samorządowcy i osoby zainteresowane działalnością sektora NGO, aby wymienić doświadczenia i podsumować roczną działalność. Nie zabrakło także interesujących gości, wśród których był szef tworzącego się rządowego Narodowego Instytutu Wolności.

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprezentował zebranym zasady działalności nowej instytucji oraz przedstawił programy, które mają być wprowadzone w przyszłym roku. – Przede wszystkim zamierzamy zwiększyć środki na rozwój społeczeństwa obywatelskiego z 60 do 130 milionów złotych – powiedział. – Oprócz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który będzie nadal funkcjonował, tworzymy spory program wsparcia instytucjonalnego, w ramach którego organizacje będą mogły uzyskiwać dofinansowanie w doraźnych potrzebach, na udział w różnych przedsięwzięciach. W. Kaczmarczyk zapowiedział także, że organizacje będą mogły uzyskać większe wsparcie na swój rozwój, ale także na realizację swojej misji, niekoniecznie w formule zlecania zadania publicznego przez samorządy. – Chcemy zostawić większą swobodę organizacjom, pod warunkiem jednak, że to są partnerzy, którzy już mają pewną wiarygodność i sprawdzoną historię działania. Wśród programów, które będzie realizował Instytut ma być też wsparcie szeroko rozumianego wolontariatu, dowartościowanie harcerstwa jako partnera państwa i wparcie dla lokalnych mediów obywatelskich. – Krótko mówiąc organizacje będą mogły uzyskać od rządu większe wsparcie w przyszłym roku – podsumował dyrektor.

Drugim gościem była Edyta Obłąkowska-Woźniak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. – Moim głównym celem było zachęcenie do działania w obszarze ekonomii społecznej, a dokładnie do tworzenia przedsiębiorstwa społecznego – powiedziała.  – Chciałabym, aby przychylnie spojrzeć na działalność gospodarczą i na szukanie źródeł finansowania działalności organizacji nie tylko z projektów i dotacji. Trzeba starać się zarabiać na rynku – podkreślała.

Wystąpienia gości spotkały się z dużym zainteresowaniem i stały się podstawą do dyskusji już po zakończeniu oficjalnej części zjazdu. A w tej jak zawsze POPPS dokonał podsumowania swojej rocznej działalności. W formie filmów i prezentacji opowiedziano o imprezach, szkoleniach i warsztatach, realizowanych przez POPPS oraz grantobiorców programu Działaj Lokalnie.  

– To było bardzo udane spotkanie – podsumował Marcin Prengowski, członek zarządu POPPS.  – Niezwykle ciekawi goście, którzy pokazali, jakie są perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych w całym kraju, ale również w naszym powiecie, więc to ogromna wartość. Podsumowaliśmy też nasz rok – kolejny udany, zrobiliśmy następny krok do przodu i POPPS rozwija się i pomaga się rozwijać innym organizacjom – a po to przecież jesteśmy.

Izabela Goryniak

Fotorelacja z VIII Walnego Zjazdu
fot. Małgorzata Kazur