POPPS (mimo pandemii) nie zwalnia tempa

To był bardzo trudny rok dla całego sektora pozarządowego. Mimo panującej pandemii i wynikających z niej trudności POPPS działał jednak bez przerwy realizując swoje statutowe działania i dostosowując się do nowej rzeczywistości. Dzięki mobilizacji zespołu oraz organizacjom członkowskim przeszliśmy przez ten rok silniejsi i gotowi na kolejne wyzwania, których z pewnością nie zabraknie. Poniżej kilka zdań podsumowujących mijający rok.

Pandemia dała się we znaki w każdej dziedzinie aktywności społecznej i zmieniła nasze codzienne funkcjonowanie. Wiele organizacji musiało zrezygnować ze swoich działań, odwołać zaplanowane wcześniej wydarzenia lub przenieść je na „lepsze czasy”. Wiele konkursów grantowych zostało unieważnionych już po ich ogłoszeniu, odwołanych lub znacznie opóźnionych, co utrudniło a nawet uniemożliwiło podjęcie wielu zadań.

Nasza organizacja również stanęła przed wyzwaniem/dylematem, czy uda nam się zrealizować zaplanowane zadania. Mimo przeciwności postanowiliśmy pracować i kontynuować nasze dotychczasowe działania na rzecz rozwoju organizacji z naszego powiatu.

W czerwcu po raz piąty ogłosiliśmy konkurs Działaj Lokalnie. Tegoroczna edycja w naszym powiecie dedykowana była projektom, które służyły przeciwdziałaniu epidemii i jej negatywnym skutkom. Zainteresowanie konkursem pokazało, że ograniczenia wyzwalają ogromną kreatywność i mobilizację do działań i walki z przeciwnościami. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało siedem najlepszych projektów, dzięki którym mieszkańcy lokalnych społeczności mogli w bezpieczny sposób uczestniczyć w działaniach podtrzymujących ich aktywność w życiu społecznym np. projekt „Lokalnie jest fajnie” OSP z Wolki Smolanej, czy otrzymać wiedzę i wsparcie jak radzić sobie w tych trudnych czasach jak projekty Biosfery Kampinos, Klubu Seniora „Radosna Jesień” i KGW Wólka Smolana. Niektóre projekty umożliwiły ich realizatorom nabycie nowych umiejętności i podtrzymanie działalności dzięki przeniesieniu części działań do sieci np. projekt „Poezja w sieci” Sochaczewskich Wieczorów Literackich „ATUT”.

Mimo ograniczeń i dzięki dotacji pozyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego, udało nam się zrealizować również projekt SANGO – Sochaczewska Akademia NGO. To program edukacyjny, w ramach którego przedstawiciele organizacji oraz grup nieformalnych mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu szkoleń i wsparcia doradczego w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji, prawa w organizacji, zarządzania zespołem, umiejętności interpersonalnych, przygotowywania ofert i sprawozdań. Jedno ze spotkań szkoleniowych zostało w całości poświęcone tematowi związanemu z działalnością kół gospodyń wiejskich, które licznie powstały w naszym powiecie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Epidemia koronawirusa z jednej strony ograniczyła mocno nasze dotychczasowe życie, ale z drugiej strony dała możliwość podejmowanie nowych aktywności nakierowanych na walkę ze skutkami covid. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych organizacji członkowskich uruchomiliśmy w listopadzie konkurs grantowy „Mikrodotacje POPPS”, który dał im wsparcie finansowe i jednocześnie pozwolił na podtrzymanie działalności organizacji i zaangażowania ludzi, którzy ją tworzą. Dzięki wsparciu „Mikrodotacje POPPS” udało się zorganizować bezpłatne posiłki dla potrzebujących, bezpieczną możliwość aktywności poza „czterema ścianami” tj. spływ kajakiem i spacer po Puszczy Kampinoskiej, mobilizację i rozwój twórczości grupy pasjonującej się słowem pisanym oraz wydanie ich Antologii poezji czy wsparcie w środki ochrony sanitarnej podopiecznych jednej z fundacji.

Mimo, że nam udało się zrealizować (lub pomóc zrealizować) tak wiele działań coraz częściej spotykamy się z pytaniami o przyszłość sektora. Co nas czeka w przyszłym roku? Jaka będzie „nowa normalność”, do której trzeba będzie się dostosować? Jak prowadzić nasze działania, kiedy się okaże, że tymczasowość tej sytuacji się przedłuża, a nawet staje się ona „nową normalnością”. I to nie są pytania o działania, ale o formy działania. Czy można je zmodyfikować tak, by można je było prowadzić w warunkach przedłużającego się stanu epidemicznego? To są pytania, na które dziś nie znamy odpowiedzi ale z pewnością będziemy ich szukać.

Mikrodotacje POPPS – wsparcie na rzecz przeciwdziałaniu skutkom epidemii

„Mikrodotacje POPPS”, to nowy konkurs grantowy organizowany przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który ma służyć wsparciu finansowemu organizacji pozarządowych z powiatu sochaczewskiego w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19.

Nabór wniosków rozpoczyna się 2 listopada. Maksymalna kwota dotacji to 2000 zł.

Regulamin naboru na Mikrodotacje POPPS
Wniosek o mikrodotację POPPS
Karta oceny formalno-merytorycznej
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Konkurs Mikrodotacje POPPS na rzecz przeciwdziałania  skutkom epidemii jest organizowany dzięki wsparciu

Zapraszamy na szkolenie dla kół gospodyń wiejskich

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z powiatu sochaczewskiego na bezpłatne szkolenie w ramach programu edukacyjnego SANGO – Sochaczewska Akademia NGO (SANGO), którego tematem będzie:

Koło gospodyń wiejskich – teoria i praktyka


Termin:
 7 listopada 2020 r. (sobota) w godz. 09:00 – 16:00

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, II piętro, ul. 1 Maja 21.

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z działalnością kół gospodyń wiejskich.

Szkolenie prowadzą doświadczone trenerki i doradczynie w zakresie prowadzenia kół gospodyń wiejskich oraz realizacji projektów społecznych.

Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety rekrutacyjnej.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Podczas szkolenia będą zapewnione niezbędne środki ochrony osobistej.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod adresem biuro@popps.org.pl i pod nr telefonu: 601 135 239, 501 542 564.

 

Projekt „SANGO – Sochaczewska Akademia NGO” realizowany jest w ramach zadania publicznego dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nowy Zarząd POPPS

22 września 2020 roku Walne Zebranie Członków Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego wybrało nowy Zarząd w następującym składzie:

 • Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS, gm. Teresin;
 • Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, gm. Miasto Sochaczew;
 • Ewa Prengowska – Wiceprezes Zarządu, Koło Gospodyń Wiejskich Żuków, gm. Sochaczew;
 • Mirona Miklaszewska – Członkini Zarządu, Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”, gm. Sochaczew;
 • Katarzyna Szymala – Członkini Zarządu, Stowarzyszenie Cross Country Motocykli Zabytkowych i Klasycznych, gm. Teresin.

Nowy Zarząd Porozumienia będzie prowadzić organizację przez kolejne dwa lata i realizować jej cele statutowe wspierając sektor pozarządowy i rozwój lokalnych społeczności na terenie powiatu sochaczewskiego.

Umowy na granty „Działaj Lokalnie” podpisane

18 sierpnia miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez organizacje oraz grupy nieformalne do końca  2020 roku.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 16000 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od tysiąca sześciuset piętnastu do trzech tysięcy złotych. Wszystkie zaproponowane projekty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii, przez które zostały znacznie ograniczone dotychczasowe aktywności mieszkańców w małych, lokalnych społecznościach. Zaproponowane w projektach działania to min. warsztaty edukacyjne, kampania społeczna, spotkania z poezją, plener malarski. Pełna lista laureatów przedstawia się następująco:

 • Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej STACJA DOM – Poznaj, naucz, zainspiruj – nie oceniaj;
 • Klub Seniora „Radosna Jesień” – Jak zapewnić bezpieczeństwo i przywrócić do aktywności seniorów w czasie pandemii;
 • Ochotniczna Straż Pożarna w Wólce Smolanej – Lokalnie jest fajnie;
 • Biosfera Kampinos – Z naturą silniejsi;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Razem dla Ziemi Iłowskiej;
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Smolanej – Wirusom zapobiegamy, o bezpieczeństwo dbamy! Warsztaty dla dzieci i młodzieży;
 • Sochaczewskie Wieczory Literackie ATUT – Poezja w sieci.

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2020 rozstrzygnięty!

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2020 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2020 r. wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 7 grantów na łączną kwotę 16 000,00 zł.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z gmin: Brochów, Iłów, Sochaczew, Miasto Sochaczew i Teresin. Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone wnioski, a laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2020

Nabór wniosków trwał od 15 czerwca do 15 lipca 2020 roku. Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od sierpnia 2020 do grudnia 2020 roku.

Środki na realizację Konkursu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, funduszy własnych POPPS (1% podatku) oraz od firm i samorządów.

Partnerzy biznesowi konkursu „Działaj Lokalnie” 2020

Partnerzy samorządowi konkursu „Działaj Lokalnie” 2019

 

 

Partnerzy medialni konkursu: