Zapraszamy na szkolenie


Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
 zaprasza przedstawicieli sochaczewskich organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie, którego tematem będzie:

Zarządzanie finansami i podstawy księgowości
w organizacjach


Termin:
 17 listopada 2018 (sobota) w godz. 9:00-16:30
Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno-Turystyczne Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ul. Licealna 18.

Szkolenie poprowadzi doradczyni i trenerka specjalizująca się w zarządzaniu finansami  – Karolina Cyran – Juraszek.

Zagadnienia szkolenia:

1. Co to jest planowanie finansowe?
2. Budżet organizacji a budżet projektów?
3. Koszty – przychody – wkład własny
4. Planujemy budżet projektu z wykorzystaniem narzędzia Planer

Program szczegółowy szkolenia

Zainteresowane udziałem w szkoleniu organizacje prosimy o kontakt pod adres:  biuro@popps.org.pl.

Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zabranie własnego laptopa.

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania pod tytułem „POPPS dla sochaczewskich NGOsów”, dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, realizowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Nowa organizacja w POPPS

Z ogromną radością informujemy, że do naszego grona dołączyła kolejna organizacja członkowska – Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza. Fundacja, powołana w 2018 r. przez Zbigniewa i Agnieszkę Gerasików, ma swoją siedzibę w malowniczym zespole pałacowo – parkowym w Gawłowie. Jej celem jest ochrona zabytków, działalność charytatywna, społeczna i kulturalna.

To dziewiętnasta organizacja członkowska, która może korzystać ze wsparcia w swojej codziennej działalności, szkoleń, obsługi księgowej i prawnej oferowanej przez POPPS. Zrzeszamy się po to by lepiej realizować nasze statutowe działania, wspierać się, integrować trzeci sektor i by nasz głos był lepiej słyszany.

Zapraszamy kolejne stowarzyszenia i fundacje do współpracy.

Zapraszamy na szkolenie


Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
 zaprasza przedstawicieli sochaczewskich organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie, którego tematem będzie:

Od koncepcji do dofinansowania

Szkolenie z zakresu logiki projektowej i metodyki przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów

Termin: 13 października 2018 (sobota) w godz. 9:00-16:00

Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjno-Turystyczne Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie ul. Towarowa 7, wejście od ul. Licealnej.

Szkolenie poprowadzi doradczyni i trenerka ze Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”  Daria Sowińska – Milewska.

Zagadnienia szkolenia: 

  1. Praca projektami a praca z wnioskiem – podstawowe pojęcia
  2. Formularz wniosku – elementy składowe
  3. Planowanie pracy nad wnioskiem
  4. Przykłady formularzy/pytań

Będzie interaktywnie (z użyciem smartfonów), praktycznie i z przykładami. Zapraszamy!

Program szczegółowy szkolenia

Zainteresowane udziałem w szkoleniu organizacje prosimy o kontakt pod adres:  biuro@popps.org.pl.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania pod tytułem „POPPS dla sochaczewskich NGOsów”, dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, realizowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zapraszamy na spotkanie „Poznajmy się”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu sochaczewskiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 20 września w Sochaczewie, o godz. 17.30,  w Kramnicach Miejskich, ul. 1 maja 21.

Spotkanie ma na celu wzajemną integrację, wymianę doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań i projektów, rozmowę o problemach i trudnościach z którymi organizacje mierzą się na co dzień. Więcej szczegółów w załączonym zaproszeniu.

Umowy dla grantobiorców „Działaj Lokalnie” 2018 podpisane!

31 lipca miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez stowarzyszenia oraz grupy nieformalne do końca  2018 roku

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 15 tysięcy złotych. Przyznane dotacje wynoszą od dwóch tysięcy pięćdziesięciu do trzech tysięcy złotych.

Lista laureatów przedstawia się następująco:

  • Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA”, tytuł projektu: Bzura naszym skarbem.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej, tytuł projektu: Dzień z nami Strażakami.
  • Grupa nieformalna Teatr Radosnej Jesieni, tytuł projektu: Akcja świąteczna „Warszawiacy i górale”.
  • Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”, tytuł projektu: Jesienne Impresje Poetyckie.
  • Grupa Nieformalna Zespól Śpiewaczy Cantabile, tytuł projektu: Historia pieśnią malowana.
  • Grupa Nieformalna Aktywni mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, tytuł projektu: Młodzieszyn – karty historii.

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Nowy numer Aktywu jest już dostępny

Nowy numer Aktywu zawiera m.in. informacje o projektach realizowanych w ramach trzeciej edycji programu „Działaj Lokalnie” oraz wiele tekstów o działalności, wydarzeniach i projektach realizowanych przez organizacje oraz grupy nieformalne w powiecie sochaczewskim.

AKTYW jest wydawany od 2010 roku, promuje działania organizacji pozarządowych z powiatu sochaczewskiego oraz informuje o najważniejszych inicjatywach pozarządowych i działaniach realizowanych na rzecz trzeciego sektora.

Wersja elektroniczna do pobrania poniżej. Niebawem rozpoczniemy dystrybucję papierowej wersji Aktywu.

Aktyw nr 1(16)/2018

1(16)/2018 numer Aktywu wydany w ramach zadania pod tytułem „POPPS dla sochaczewskich NGOsów”, dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, realizowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.