Nowa Organizacja dołączyła do POPPS

Niezmiernie miło nam poinformować, że dołączyła do nas nowa organizacja – Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut”, które powstało w grudniu 2017 r.

Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,, to organizacja która zrzesza miłośników poezji. Jej główne cele to:

 • promocja poezji w lokalnym środowisku , pozyskiwanie i zarażanie poezją i literaturą, w szczególności młodych ludzi,
 • mobilizacja grupy do twórczej pracy poprzez tematyczne spotkania słowno – muzyczne uwzględniające historię kraju i miasta, tematy społeczne okolicznościowe – w całej indywidualnej rozciągłości i szerokiej dowolności twórców,
 • stworzenie planu imprez literacko – muzycznych które by zaistniały na dłużej w mieście, stałyby się literacką tradycją miasta, byłyby wydarzeniami na które się oczekuje,
 • działania wydawnicze na rzecz twórców.

To osiemnasta organizacja członkowska, która może korzystać ze wsparcia w swojej codziennej działalności, szkoleń, obsługi księgowej i prawnej oferowanej przez POPPS. Zrzeszamy się po to by lepiej realizować nasze statutowe działania, wspierać się, integrować trzeci sektor i by nasz głos był lepiej słyszany.

Zapraszamy kolejne stowarzyszenia i fundacje do współpracy.

 

Działaj Lokalnie 2018 – wyniki konkursu

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie  wesprze małymi dotacjami  6 projektów złożonych w tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie.

Zawody strażackie, rajd rowerowy, spływy kajakowe, spotkania z poezją, koncert pieśni, spektakl teatralny, to propozycje działań organizacji i grup nieformalnych zgłoszone w ramach tegorocznego naboru w konkursie „Działaj Lokalnie”. Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z następujących gmin: Teresin, Sochaczew, Miasto Sochaczew, Brochów, Nowa Sucha, Młodzieszyn.

Lista tegorocznych zwycięzców  przedstawia się następująco:

  Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Tytuł projektu Forma
prawna wnioskodawcy
Gmina Wnioskowana
kwota
dotacji
Przyznana kwota
dotacji
1 Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA” Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA” Bzura naszym skarbem Organizacja pozarządowa Sochaczew 2950 2450
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej Dzień z nami Strażakami Organizacja pozarządowa Brochów 3000 3000
3 Teresiński Ośrodek Kultury Teatr Radosnej Jesieni Akcja świąteczna „Warszawiacy i Górale” Grupa nieformalna Teresin 3000 3000
4 Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” Jesienne Impresje Poetyckie Organizacja pozarządowa Miasto Sochaczew 3000 2050
5 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej Zespól Śpiewaczy Cantabile Historia pieśnią malowana Grupa nieformalna Nowa Sucha 2450 2450
6 Aktywni mieszkańcy Gminy Młodzieszyn Młodzieszyn – karty historii Grupa nieformalna/
Inicjatywa DL
Młodzieszyn 3000 2050

 

Nabór wniosków trwał od 10 maja do 12 czerwca 2018 roku. Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i indywidualnemu doradztwu udało się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem organizacji oraz grup nieformalnych działających w powiecie sochaczewskim. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od połowy lipca 2018 do końca grudnia 2018 roku.

Wsparcia realizacji konkursu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim udziela Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Narodowy Instytut Wolności, Samorząd Województwa Mazowieckiego, POPPS (1% podatku) oraz firmy i samorządy.

 

FIO Mazowsze Lokalnie 2018 – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Realizujecie działania lokalne, pracujecie na rzecz społeczności, jesteście grupą, która chce zrobić coś dla siebie lub mieszkańców?

Zapraszamy na spotkanie w Sochaczewie 

„Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”

11 lipca o 16.30
Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21 (sala konferencyjna)

 gdzie dowiecie się:

 • Co zrobić aby uzyskać mikrodotację  w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
 • Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
 • Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

 1. Grupy nieformalne
 2. Grupy samopomocowe
 3. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Szczegółowy program Inspiratorium  w załączeniu

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Więcej na temat programu: www.mazowszelokalnie.pl

Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres katarzyna.lesko@boris.org.pl   

Dołącz do zespołu POPPS

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „POPPS dla sochaczewskich NGOsów”,  finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2018 i 2019, Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Kierownik biura.

Główne zadania:

 • organizacja pracy biura,
 • współpraca z organizacjami członkowskimi POPPS i ich przedstawicielami,
 • obsługa pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej POPPS,
 • współpraca z partnerami, w tym z samorządami i przedsiębiorcami.

Wymagania:

 • znajomość specyfiki działalności organizacji pozarządowych,
 • dyspozycyjność i mobilność,
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • gotowość do podjęcia pracy od lipca 2018 r.,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę cywilnoprawną w okresie do 31 grudnia 2019 r.,
 • częściowo możliwa praca zdalna, również poza biurem POPPS.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. na adres: biuro@popps.org.pl  w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r., wpisując w temacie maila: Kierownik biura. Ewentualne pytania w sprawie naboru prosimy zgłaszać na podany wyżej adres e-mail.

Informujemy, że Administratorem danych jest Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Słowackiego 5/14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

„Działaj Lokalnie” 2018 – ogłaszamy konkurs grantowy

Trzecia edycja konkurs grantowego programu „Działaj Lokalnie” w naszym powiecie właśnie wystartowała.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 10 maja do 12 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w Regulaminie konkursu „Działaj Lokalnie” 2018.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków dostępnego na dole strony.

Jeśli potrzebujecie dodatkowej inspiracji, zapraszamy do przeglądu projektów składanych w ramach konkursu Działaj lokalnie w całej Polsce w poprzednich edycjach: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Wniosek „Działaj Lokalnie” 2018 – wersja jedynie do wglądu, aplikowanie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków.
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursie organizacji oraz grup nieformalnych. Informacji i porad udziela Lokalny Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim – Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. 

Spotkania dotyczące konkursu „Działaj Lokalnie” odbędą się wtorek, 15 maja oraz 22 maja o godz.17:30 w Centrum Edukacyjno-Turystycznym Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 

W celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o kontakt: biuro@popps.org.pl lub telefonicznie : 501542564 – Agnieszka Ptaszkiewicz