logo programu Działaj Lokalnie

Ogłaszamy konkurs „Działaj Lokalnie 2023”

Ogłaszamy ósmą edycję konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie”. Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn oraz Kampinos.

Kwota dofinansowania projektów – do 6000 zł. Czas realizacji projektów to min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy (od 15 czerwca do 31 grudnia). Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 25 kwietnia do 26 maja 2023 roku.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w Regulaminie konkursu „Działaj Lokalnie” 2023.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie https://generatorspoleczny.pl/.

Poniżej znajdują wzory wniosków dla poszczególnych grup wnioskodawców –  wersje jedynie do wglądu, aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków.

wzór wniosku dla organizacji
wzór wniosku dla grupy nieformalnej
wzór wniosku dla inicjatywy DL

karta oceny merytorycznej 2023

Jeśli potrzebujecie dodatkowej inspiracji, zapraszamy do przeglądu projektów składanych w ramach konkursu Działaj lokalnie w całej Polsce w poprzednich edycjach:
http://dzialajlokalnie.pl/projekty/

Zapraszamy do kontaktu z nami zainteresowane aplikowaniem w konkursie organizacje oraz grupy nieformalne. Informacji i porad udziela Lokalny Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim – Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. 

W celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o kontakt: biuro@popps.org.pl lub telefonicznie : 601 135 239 – Ewa Prengowska, 501542564 – Agnieszka Ptaszkiewicz.

Konkurs “Działaj Lokalnie” dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Działaj Lokalnie – spotkanie informacyjne

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Rybno, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew, Miasto Sochaczew oraz Kampinos na

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Tematem spotkania będzie VIII edycja konkursu „Działaj Lokalnie”:

  • jakie pomysły na działania mogą być dofinansowane w konkursie
  • jak przygotować wniosek o dotację

Termin: 10 maja (środa) w godz. 18:00 – 19:30

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew (budynek dostępny architektonicznie).

Informacja o konkursie Działaj Lokalnie na https://www.popps.org.pl/.

Więcej informacji o spotkaniu oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami można uzyskać pod adresem biuro@popps.org.pl i pod nr telefonu: 601 135 239.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Zadziałaj Lokalnie z POPPSem! Zostaw swoje 1,5% w powiecie sochaczewskim

Nasza ulica, dzielnica, miasto, wieś czy gmina to miejsca, z którymi łączą nas więzi emocjonalne. To tu chcemy, żeby było bezpiecznie, ładnie, zdrowo, żeby było co robić, a nasze dzieci mogły się rozwijać i spełniać marzenia. Każdy z nas może w tym pomóc zostawiając swoje 1,5% dla lokalnej społeczności. Najłatwiej zrobić to przekazując go na rzez Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, w skrócie POPPS (KRS 0000487697).

Od prawie 10 lat wspieramy i pomagamy organizacjom z powiatu sochaczewskiego, które rozwijają swoje lokalne społeczności działając w obszarach sportu, pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym, ochrony środowiska, historii, dziedzictwa kulturowego i lokalnej turystyki.

Od 2016 roku organizujemy konkursy grantowe dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Dzięki nim odbyły się warsztaty artystyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, festiwale i koncerty, spływy kajakowe i rajdy rowerowe, spektakle teatralne.

Prawie każdy mieszkaniec powiatu widział i korzystał już wcześniej lub korzysta obecnie z działań, które możemy wspierać dzięki 1,5%.

Twoje 1,5% pomoże tym grupom aktywnych ludzi realizować zamierzone cele, a tym samym pomagać i rozwijać powiat.

Jeśli ważne są dla Ciebie przyszłość naszego regionu i jego rozwój ZADZIAŁAJ LOKALNIE Z POPPSEM I ZOSTAW 1,5% W POWIECIE SOCHACZEWSKIM. KRS 0000487697.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczenia PIT, dostępnego na naszej stronie, który ułatwi rozliczenie podatku za 2022 rok.

DZIĘKUJEMY

grafika informująca i naborze do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Trwa nabór do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM), z którego zadania będą realizowane w 2024 r. Projekty można składać do 13 stycznia 2023 r. BOM daje szansę na zrealizowanie ciekawych i wartościowych przedsięwzięć, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na jego temat oraz do składania projektów.

grafika informująca i naborze do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

BOM jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Projekt do BOM może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Zgłoszone projekty powinny być ogólnodostępne, a ich efekty powinny służyć lokalnej społeczności.

Ze środków BOM mogą być finansowane projekty inwestycyjne (do kwoty 1.000.000 zł) oraz nieinwestycyjne (do kwoty 200.000 zł), mieszczące się w katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

W zgłaszanych projektach nie można wskazać realizatora projektu. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Województwo Mazowieckie, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – zasady, harmonogram, przykładowe zadania itp. – zamieszczone są na stronie www.bom.mazovia.pl.

W zakładce „O Budżecie”, w części „Do pobrania” znajduje się Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, czyli kompendium wiedzy o BOM.