„Działaj Lokalnie” 2017 – ogłaszamy konkurs

dzialaj_lokalnie_logo_cmyk

logo_pafw_cmyk

logo ARFP rgb jpg

Druga edycja konkurs grantowego programu „Działaj Lokalnie” w naszym powiecie właśnie startuje. Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych mających ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 20 maja do 20 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe zasady konkursu oraz najczęściej zadawane pytania dostępne są w regulaminie konkursu Działaj Lokalnie 2017.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków dostępnego na dole strony.

Jeśli potrzebujecie dodatkowej inspiracji, zapraszamy do przeglądu projektów składanych w ramach konkursu Działaj lokalnie w całej Polsce w poprzednich edycjach.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Przykładowy wniosek o dotację – wersja jedynie do wglądu, aplikowanie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursie organizacji oraz grup nieformalnych. Informacji i porad udziela Lokalny Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim – Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu SochaczewskiegoProsimy o kontakt w celu umówienia się na indywidualne konsultacje: biuro@popps.org.pl lub telefonicznie : Agnieszka Ptaszkiewicz 501542564, Iwona Nowak 517842141, Ewa Prengowska 601135239.

Dalszy rozwój sektora zabezpieczony

Z ogromną satysfakcją chcielibyśmy zakomunikować, że po raz kolejny udało się nam pozyskać dotację na rozwój sektora pozarządowego z terenu powiatu sochaczewskiego.

Do końca 2017 r. będziemy realizować zadanie pn. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich”. Będzie to ciąg dalszy długofalowego projektu rozpoczętego kilka lat temu, realizowany przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
i zasobów POPPS.

Na najbliższe 8 miesięcy zaplanowaliśmy szereg działań będących kontynuacją zarówno naszych dotychczasowych działań na rzecz dziewiętnastu zrzeszonych w POPPS organizacji, jak również dla stowarzyszeń i fundacji spoza grona członków POPPS. Oprócz wsparcia w postaci obsługi księgowej, poradnictwa prawnego czy szkoleń dla organizacji planujemy również przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli samorządów. Przewidujemy również powstanie Laboratorium POPPS, czyli swobodnej przestrzeni do rozwoju organizacji pozarządowych z naszego terenu.

Wśród naszych działań nie zabraknie również promocji oraz integracji sektora pozarządowego, która obejmuje wydanie kwartalnika AKTYW, organizację IV edycji Powiatowego Jarmarku Pozarządowego i VIII Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.popps.org.pl, gdzie na bieżąco będziemy informować o naszych działaniach. Więcej szczegółów już wkrótce.

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu organizacje zainteresowane współpracą w realizacji zadania oraz wsparciem ze strony POPPS.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków POPPS

Zarząd Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza organizacje członkowskie na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00  w Sali  Edukacyjnej Centrum Edukacyjno-Turystycznego Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie ul. Towarowa 7 ( wejście od ul. Licealnej).

Szczegóły w zaproszeniu.

Nowa organizacja dołączyła do POPPS

Niezmiernie miło nam poinformować, że dołączyła do nas nowa organizacja – Stowarzyszenie „Kajakowcy Sochaczewa”, które powstało na początku tego roku.

Stowarzyszenie „Kajakowcy Sochaczewa” to organizacja która zrzesza osoby zafascynowane aktywnym wypoczynkiem nad wodą.  Jej główne cele to:

  • organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków,
  • popularyzacja turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku,
  • działania na rzecz ochrony przyrody,
  • popularyzacja rozwój  i promocja wszystkich form kajakarstwa,
  • promocja aktywnego, rodzinnego spędzania czasu nad wodą,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kajakarstwa w tym kajakarstwie osób niepełnosprawnych.

To już dziewiętnasta organizacja członkowska, która może korzystać ze wsparcia w swojej codziennej działalności, szkoleń, obsługi księgowej i prawnej oferowanej przez POPPS. Zrzeszamy się po to by lepiej realizować nasze statutowe działania, wspierać się, integrować trzeci sektor i by nasz głos był lepiej słyszany.

Zapraszamy kolejne stowarzyszenia i fundacje do współpracy.

Zostaw 1% w powiecie sochaczewskim

Zostało jeszcze kilka dni na rozliczenie z fiskusem. Warto zastanowić się komu przekazać swój 1%, tak by środki były wydane na cele zbieżne z naszymi przekonaniami czy też z ideami, które są nam bliskie. Jeśli zatem sprawy związane z Naszą Małą Ojczyzną są dla Ciebie ważne warto przekazać 1% na Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, w skrócie POPPS (KRS 0000487697).

Dlaczego warto przekazać 1% na POPPS?

Po pierwsze, Porozumienie jest jedynym w powiecie sochaczewskim Ośrodkiem Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki udziale w programie, od zeszłego roku, POPPS organizuje konkursy dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, dzięki czemu najciekawsze inicjatywy na naszym terenie mogą być realizowane. Dzięki Twojemu 1% będziemy mogli ogłosić kolejny konkurs i przeznaczyć więcej środków na ważne dla regionu oddolne inicjatywy.

Po drugie, POPPS zrzesza 18 organizacji pozarządowych z powiatu sochaczewskiego. Są to jedne z najaktywniejszych i mogących się pochwalić dużymi osiągnięciami w różnego rodzaju działaniach na terenie naszego powiatu. Obszar ich zainteresowań jest bardzo szeroki. Od sportu, poprzez pomoc dzieciom, szczególnie tym z niepełnosprawnościami, pomoc starszym, do ochrony środowiska, integracji i aktywności mieszkańców małych miejscowości, działania dbające o rozwój sektora pozarządowego, a na wspieraniu wartości, historii, dziedzictwa kulturowego i lokalnej turystyki kończąc. Wymieńmy te organizacje:  Stowarzyszenie „Nad Bzurą”, AMNIS Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic, Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona, Fundacja Zielona Polana, Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mała Ojczyzna”, Fundacja Amigo, Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa, Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, Stowarzyszenie „Przez Sport W Przyszłość”, Uczniowski Klub Sportowy „GravityBreak”, Fundacja Niepokalanej, Fundacja Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży M.A.M., Konfraternia św. Rocha oraz Fundacja Wesoła Chata. Prawie każdy mieszkaniec powiatu jest beneficjentem działań tych organizacji. Twój 1% pomoże wyżej wymienionym grupom aktywnych ludzi realizować zamierzone cele, a tym samym pomagać i rozwijać powiat.

Po trzecie, Porozumienie pomaga całemu sektorowi pozarządowemu na terenie powiatu sochaczewskiego, niezależnie od tego czy dana organizacja należy do POPPS czy nie. Ta niebagatelna pomoc (prawna, księgowa, szkoleniowa, promocyjna i doradcza) to ogromny wysiłek całego zespołu, którego dalekosiężnym celem jest budowa aktywnego społeczeństwa, które jest świadome własnej wartości i odpowiedzialne za dziś i jutro swojego regionu. Każda złotówka przekazana POPPS-owi będzie wydana właśnie na ten cel i transparentnie rozliczona.

Zatem jeśli ważne są dla Ciebie przyszłość naszego regionu i jego rozwój ZADZIAŁAJ LOKALNIE Z POPPSEM I ZOSTAW 1% W POWIECIE SOCHACZEWSKIM. KRS 0000487697.

DZIĘKUJEMY.

FIO-Mazowsze Lokalnie – nabór wniosków

 

Do 20 marca 2017 można składać wnioski w tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie wspartych zostanie ok. 150 projektów kwotą ponad 675 tys. zł.

To już czwarta edycja konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym
i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznej edycji programu FIO-Mazowsze Lokalnie czeka ponad 675 tysięcy złotych, z czego aż 65 % środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% na wsparcie rozwoju organizacji, a ok. 5% na wsparcie samopomocy. Operatorzy planują przyznać około 150 mikrodotacji.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego, zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, oraz wspieranie organizacji pozarządowych. – Chcemy aby poprzez wsparcie, którego udzielamy – nie tylko finansowe – zwiększało się zaangażowanie organizacji
i bezpośrednio samych obywateli w życie publiczne
– mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu. – To ważne, aby mieszkańcy także małych miejscowości, do których docieramy, czuli że mają możliwość zmieniania otoczenia na lepsze.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

– w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

– w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.

Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania
i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

-w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (funkcjonujących od dnia zarejestrowania nie dłużej niż 30 miesięcy) – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Co nowego?

To już czwarta edycja konkursu FIO- Mazowsze Lokalnie! Na przestrzeni tych lat wiele się zmieniło: na przykład w 2015 roku wprowadzono lokalne komisje oceniające, a w 2016 wyodrębniono nową ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych”. W tym roku nie ma tak wielkich zmian, ale jest kilka różnic w porównaniu z latami ubiegłymi.

Jedną z głównych grup odbiorców są młode organizacje pozarządowe. Dotychczas, aby ubiegać się o mikrodotację nie mogły być starsze niż 18 miesięcy. Obecnie za młodą organizację operatorzy uznają taką, która w dniu składania wniosku ma mniej niż 30 miesięcy. W tym także, co również jest nowością – stowarzyszenia zwykłe.

Druga zmiana dotyczy premiowania gmin, w których do tej pory nie było prowadzonych działań w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie. – Pomimo, że w poprzednich edycjach nie było powiatu, gdzie nie realizowany był choć jeden projekt FIO-Mazowsze lokalnie, to jednak wciąż są gminy, gdzie takich działań brakuje – zauważa Daniel Prędkopowicz. – W związku z tym, za cel postawiliśmy sobie, aby dotrzeć także do tych tzw. „białych plam”. Inicjatywy, które mają być realizowane na terenie gminy, gdzie dotychczas nie było projektów dofinansowanych przez FIO-ML, dostaną 3 dodatkowe punkty. Natomiast w ścieżce „Wsparcie grup samopomocowych” i „Rozwój organizacji” będą za to przyznawane 2 dodatkowe punkty. Operatorzy mają nadzieję, że zachęci to do działania mieszkańców tych gmin.

Lista gmin nieobjętych działaniami FIO-ML 2014-2016 znajduje się w zakładce Do pobrania na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Tam również dostępny jest Regulamin, w którym są dokładne informacje na temat kryteriów oceny projektów.

Co wyróżnia FIO-Mazowsze Lokalnie?

Nadal wyróżnikiem programu FIO-Mazowsze Lokalnie pozostaje elastyczność i maksymalne uproszczenie mające na celu unikanie niepotrzebnej formalizacji. Operatorzy dążą do tego, aby wniosek był przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać . A zatem wniosek ma formę uproszczonej dwustronicowej fiszki, która ma pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Procedura oceny wzbogacona jest o drugi etap – prezentację pomysłów przed komisją konkursową.

Młode organizacje aplikujące o środki na swój rozwój muszą z kolei przedstawić skrócony plan własnego rozwoju, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. Stowarzyszenia i fundacje w tym przypadku nie stają już przed komisją.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

W harmonogramie działań Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu
i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbywać się będą seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach oraz w dodatkowym Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Program FIO-Mazowsze Lokalnie wspiera osoby i organizacje, które chcą działać wspólnie na rzecz swojej społeczności. W ciągu minionych trzech lat operatorzy projektu, tj. Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My ocenili ponad 2,2 tys. złożonych wniosków i w konsekwencji wsparli 500 projektów przekazując na ich realizację kwotę pond 2,1 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Na terenie powiatu sochaczewskiego, ambasadorem programu FIO-Mazowsze Lokalnie jest POPPS.  

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat ogłoszonego konkursu i możliwości aplikowania w nim organizacji i grup z terenu powiatu sochaczewskiego.
Spotkanie odbędzie się 8 marca od godz. 16:30 w Centrum Edukacyjno – Turystycznym przy Stacji Muzeum ul. Towarowa 7, wejście od ul. Licealnej.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami:
email: biuro@popps.org.pl
tel. 501 542 564, 601 135 239