Działaj Lokalnie 2023 – umowy podpisane

4 lipca miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez organizacje oraz grupy nieformalne do końca  2023 roku.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 38000 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od czterech tysięcy czterystu do sześciu tysięcy złotych. Zaproponowane projekty mają na celu inicjowanie aktywności społecznej oraz współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Zaproponowane w projektach działania to min. spotkania z historią, warsztaty edukacyjne i artystyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne.

Pełna i ostateczna lista laureatów przedstawia się następująco:

  • Stowarzyszenie na rzecz Pieczy Zastępczej Stacja Dom- Stacja Dom – „Opiekunowie mają moc!”;
  • Grupa nieformalna „Kuźnia aktywności” – Inkubator mocy – integracja i kreacja;
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie Kamionki – Zapleceni w Kamionie;
  • Grupa nieformalna „Nasza Kapela” – Akordy Teresina;
  • Stowarzyszenie Kultura Działania – Łoskot Kulturalny;
  • Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – Spotkania historyczne szansą na popularyzację wiedzy o regionie a także integrację społeczną;
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Patriotycznie przez rok 2023;

Aktualizacja: W związku z rezygnacją z realizacji projektu przez Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”, 26 lipca dofinansowanie na kwotę 5300 zł otrzymało Stowarzyszenie Kultura Działania, którego projekt pn. „Łoskot Kulturalny” znajdował się w następnej kolejności pod względem ilości otrzymanych punktów z oceny komisji konkursowej.

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
pn. „Działaj Lokalnie z POPPSem 2023”.

logo Mazowsze

Działaj Lokalnie 2023 – wyniki konkursu

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2023 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2023 r. wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 7 grantów na łączną kwotę  38000,00 zł.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z gmin: Brochów, Sochaczew, Miasto Sochaczew, Iłów oraz Teresin. Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone wnioski, a laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Lista rankingowa Działaj Lokalnie 2023

Nabór wniosków trwał od 25 kwietnia do 26 maja 2023 roku. Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od 15 czerwca  do końca grudnia 2023 roku.

Środki na realizację Konkursu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, funduszy własnych POPPS (1% podatku),  samorządów gmin powiatu sochaczewskiego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Partnerzy samorządowi konkursu:
Herby gmin powiatu grafika

Herb Urzędu Marszałkowskiego

Partnerzy biznesowi konkursu:


Partnerzy medialni konkursu:


 

 

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. „Działaj Lokalnie z POPPSem 2023”.
logo programu Działaj Lokalnie

Ogłaszamy konkurs „Działaj Lokalnie 2023”

Ogłaszamy ósmą edycję konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie”. Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn oraz Kampinos.

Kwota dofinansowania projektów – do 6000 zł. Czas realizacji projektów to min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy (od 15 czerwca do 31 grudnia). Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 25 kwietnia do 26 maja 2023 roku.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w Regulaminie konkursu „Działaj Lokalnie” 2023.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie https://generatorspoleczny.pl/.

Poniżej znajdują wzory wniosków dla poszczególnych grup wnioskodawców –  wersje jedynie do wglądu, aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków.

wzór wniosku dla organizacji
wzór wniosku dla grupy nieformalnej
wzór wniosku dla inicjatywy DL

karta oceny merytorycznej 2023

Jeśli potrzebujecie dodatkowej inspiracji, zapraszamy do przeglądu projektów składanych w ramach konkursu Działaj lokalnie w całej Polsce w poprzednich edycjach:
http://dzialajlokalnie.pl/projekty/

Zapraszamy do kontaktu z nami zainteresowane aplikowaniem w konkursie organizacje oraz grupy nieformalne. Informacji i porad udziela Lokalny Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim – Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. 

W celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o kontakt: biuro@popps.org.pl lub telefonicznie : 601 135 239 – Ewa Prengowska, 501542564 – Agnieszka Ptaszkiewicz.

Konkurs “Działaj Lokalnie” dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Działaj Lokalnie – spotkanie informacyjne

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Rybno, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew, Miasto Sochaczew oraz Kampinos na

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Tematem spotkania będzie VIII edycja konkursu „Działaj Lokalnie”:

  • jakie pomysły na działania mogą być dofinansowane w konkursie
  • jak przygotować wniosek o dotację

Termin: 10 maja (środa) w godz. 18:00 – 19:30

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew (budynek dostępny architektonicznie).

Informacja o konkursie Działaj Lokalnie na https://www.popps.org.pl/.

Więcej informacji o spotkaniu oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami można uzyskać pod adresem biuro@popps.org.pl i pod nr telefonu: 601 135 239.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Zadziałaj Lokalnie z POPPSem! Zostaw swoje 1,5% w powiecie sochaczewskim

Nasza ulica, dzielnica, miasto, wieś czy gmina to miejsca, z którymi łączą nas więzi emocjonalne. To tu chcemy, żeby było bezpiecznie, ładnie, zdrowo, żeby było co robić, a nasze dzieci mogły się rozwijać i spełniać marzenia. Każdy z nas może w tym pomóc zostawiając swoje 1,5% dla lokalnej społeczności. Najłatwiej zrobić to przekazując go na rzez Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, w skrócie POPPS (KRS 0000487697).

Od prawie 10 lat wspieramy i pomagamy organizacjom z powiatu sochaczewskiego, które rozwijają swoje lokalne społeczności działając w obszarach sportu, pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym, ochrony środowiska, historii, dziedzictwa kulturowego i lokalnej turystyki.

Od 2016 roku organizujemy konkursy grantowe dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Dzięki nim odbyły się warsztaty artystyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, festiwale i koncerty, spływy kajakowe i rajdy rowerowe, spektakle teatralne.

Prawie każdy mieszkaniec powiatu widział i korzystał już wcześniej lub korzysta obecnie z działań, które możemy wspierać dzięki 1,5%.

Twoje 1,5% pomoże tym grupom aktywnych ludzi realizować zamierzone cele, a tym samym pomagać i rozwijać powiat.

Jeśli ważne są dla Ciebie przyszłość naszego regionu i jego rozwój ZADZIAŁAJ LOKALNIE Z POPPSEM I ZOSTAW 1,5% W POWIECIE SOCHACZEWSKIM. KRS 0000487697.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczenia PIT, dostępnego na naszej stronie, który ułatwi rozliczenie podatku za 2022 rok.

DZIĘKUJEMY