Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” powstało 8 października 2016 roku. i swoimi tradycjami nawiązuje do „Bractwa św. Rocha”, które zostało założone przez parafian z Brochowa w drugiej połowie XIX wieku. Po 135 latach grupa mieszkańców Gminy Brochów postanowiła wznowić działalność bractwa i wrócić do działalności zapoczątkowanej przez ich przodków.

Głównymi założeniami działalności stowarzyszenia są: czynne uczestnictwo w życiu parafii św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, zacieśnianie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym lub innym wolnym od nauki, działalność charytatywna, czy działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Konfraternia św.Rocha
Janów 34,05-088 Brochów
email: konfraternia.brochow@gmail.com

Skip to content