fundacja-niepokalanej-logo kopiaFundacja Niepokalanej, powołana do życia 8 grudnia 2014 r., wspiera inicjatywy podejmowane od 2008 r. głównie na rzecz rodzin i osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji celów Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, obecnie także własnych celów statutowych.

Współczesna rodzina staje w obliczu wielorakich potrzeb, są to potrzeby: społeczne, psychologiczne, ekonomiczne… Obok tych wszystkich bardzo ważnych kwestii jest także obszar potrzeb duchowych, często bagatelizowany, czy też nie brany pod uwagę. Doświadczenie wieloletniej pracy z rodzinami udowodniło nam, że właśnie „zaspokojenie” potrzeb ze sfery duchowej okazało się rozwiązaniem licznych problemów wielu rodzin i małżeństw.

W praktyce udało się wypracować kilka cieszących się obecnie dużym zainteresowaniem inicjatyw, które odbywają się na terenie Gminy Teresin.

W 2008 r. ruszyły coroczne weekendowe spotkania dla rodzin Rycerskie Dni Rodzin, a wraz z nimi powstał portal informacyjno-formacyjny: https://rodzina.maryjni.pl/ oraz ogólnopolska inicjatywa Przymierze Rodzin Niepokalanej (PRR). Podczas tych spotkań, które od 2015 r. ze względu na liczbę chętnych odbywają się w dwóch terminach (pierwsze dni maja i weekend po Bożym Ciele), uczestnicy mają możliwość spotkania się ze specjalnie zapraszanymi gośćmi, którzy podejmują ważną i aktualną problematykę związaną z życiem rodzinnym, funkcjonowaniem rodziny w społeczeństwie, czy też wychowaniem dzieci. Dorośli mają możliwość wymiany doświadczeń, podczas gdy dzieci odbywają zajęcia w grupach wiekowych prowadzonych przez animatorów-wolontariuszy.

Także od 2008 r. pomagamy młodzieży wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży, angażując ją w różne przedsięwzięcia i projekty w ramach tzw. Festiwalu Młodych. W tym celu działa tzw. Maryjne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Teresinie.

W 2014 r. w ramach wspomnianej inicjatywy PRR po raz pierwszy po wieloletniej przerwie odbyły się Maryjne Rekolekcje dla Rodzin, czyli pięciodniowe spotkania w Ośrodku Formacyjnym MI Niepokalanowie Lasku, połączone z programem warsztatowym dla rodziców i tzw. Olimpiadą na Maxa dla dzieci. Jeden lub dwa dni z tego czasu są poświęcone promocji regionu wśród uczestników przybyłych z różnych części naszego kraju, a także zza granicy (Szymanów, Niepokalanów, Miedniewice, Rybno, Żelazowa Wola, Sochaczew – Zamek, Muzeum Kolei Wąskotorowej…).

Dużym zainteresowaniem cieszą się także rekolekcje, które odbywają się w pierwszych dniach września, dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy. W tych spotkaniach regularnie biorą też udział mieszkańcy Sochaczewa i okolic.

Ponadto wspieramy i koordynujemy działalność szkoleniową. We współpracy z Inicjatywą Tato.Net oraz Fundacją św. Cyryla i Metodego od 2013 r. są organizowane warsztaty dla ojców rodzin, szerzące kulturę odpowiedzialnego ojcostwa (w warsztatach brali udział ojcowie z Sochaczewa i okolic). Realizowany jest również program dla matek Inicjatywa Mama Expert, na potrzeby którego powstał portal mama.expert oraz warsztat „7 kluczy do szczęśliwego macierzyństwa” (warsztaty odbyły się już w Teresinie, ale także w Łodzi i w Gdańsku).

Nasze cele operacyjne na najbliższy czas to rozwój dotychczasowych inicjatyw oraz umożliwienie wzięcia udziału w spotkaniach rekolekcyjnych i szkoleniowych jak największej liczbie osób, a także przygotowanie odpowiedniej bazy do tego typu spotkań dla rodzin i osób niepełnosprawnych w Ośrodku Formacyjnym MI Niepokalanowie Lasku (m.in. budowa placu zabaw dla dzieci).

Fundacja Niepokalanej
Paprotnia ul. Cicha 35
96-515 Teresin
https://fundacjaniepokalanej.pl

Skip to content