Zarząd POPPS

Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu

Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu

Ewa Prengowska – Wiceprezes Zarządu

Mirona Miklaszewska – Członkini Zarządu

Katarzyna Szymala – Członkini Zarządu