Archiwa tagu: Mazowsze Lokalnie

Trwa konkurs „Mazowsze Lokalnie”

13 marca wystartował nabór do tegorocznego konkursu Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania ponad 80 dotacji (od 1500 do 5000 zł) dla młodych organizacji oraz obywatelskich grup nieformalnych. Nabór wniosków odbywa się do 7 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną.

Na dofinansowanie mają szanse projekty w ramach trzech ścieżek:

– ścieżka „inicjatywy oddolne” – projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.

– ścieżka „wsparcie grup samopomocowych” – projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównania szans.

– ścieżka rozwoju organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – min. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz kół gospodyń wiejskich.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie http://mazowszelokalnie.pl/.

Zachęcamy do udziału w konkursie organizacje oraz grupy nieformalne. Pomysły na działania można konsultować z lokalnym Ambasadorem konkursu, którym w powiecie sochaczewskim jest POPPS. Kontakt do nas: 501 542 564, 601 135 239, biuro@popps.org.pl.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z nami oraz na serię webinariów, w których będzie można wziąć udział nie wychodząc z domu. Informacja o webinariach na stronie http://mazowszelokalnie.pl/.