Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,, powstało 19 grudnia 2017 r. na bazie działającej już 10 lat  grupy Sochaczewskie Wieczory Literackie.

Celem Stowarzyszenia jest:

– promocja poezji w  lokalnym środowisku , pozyskiwanie i zarażanie poezją i literaturą w szczególności młodych ludzi,

– mobilizacja grupy do twórczej pracy poprzez  tematyczne spotkania słowno – muzyczne uwzględniające historię kraju i miasta, tematy społeczne okolicznościowe – w całej indywidualnej rozciągłości i szerokiej dowolności twórców,

– stworzenie Planu imprez literacko – muzycznych które by zaistniały na dłużej w mieście, stałyby się literacką tradycją miasta, byłyby wydarzeniami  na które się oczekuje,

– działania wydawnicze na rzecz twórców.

Powyższe działania Stowarzyszenie realizuje po to by ludzie stawali się lepsi, by łatwiej było rozwiązywać konflikty, pielęgnować historyczną pamięć, utrwalać bieżącą rzeczywistość i by tworzyć scenariusze spędzania czasu które dają rozrywkę intelektualną.

Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,,
atut-sochaczew@wp.pl
www.facebook.com/antologiapoezjisochaczewskiej

Skip to content