MAMFundacja powstała w 2014r. Celem Fundacji jest propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa. Wspieranie rozwoju dziecka i relacji rodzic-dziecko, przeciwdziałanie patologii społecznej. Promujemy zdrowy styl życia rodziny, wzmacniając przy tym aktywność społeczną.

Nadrzędnym celem jest dla nas działanie na rzecz edukacji i oświaty poprzez wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, organizacje
i wspieranie finansowe wycieczek szkolnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Uczestnicząc w życiu szkoły widzimy co jest potrzebne naszym dzieciom do lepszego rozwoju,
z jakimi problemami borykają się szkoły i nauczyciele. Dlatego właśnie postanowiłyśmy powołać do życia Fundację.

Naszym największym sukcesem jest sfinansowanie cyklu wyjazdów „Edukacja-kultura-rozrywka 2015/2016” dla dzieci. Są to comiesięczne wyjazdy do Kina Muranów połączone z projektem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, oraz w drugiej części dnia lekcje muzealne w różnych warszawskich muzeach. Jest to projekt finansowany z funduszy pozyskanych z firmy Lotte Wedel.

http://www.fundacjamam.pl/
Przęsławice 5
05-088 Przęsławice
email: fundacja.mam@gmail.com

 

Skip to content