Sochaczewska Szkoła Liderów Społecznych

Sochaczewska Szkoła Liderów Społecznych (SSLS) to nowy, pilotażowy program POPPS, skierowany do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych, które potrafią angażować innych do aktywności na rzecz zmiany i wpływania na własne otoczenie.

W ramach programu chcemy objąć 10 osób zakwalifikowanych w drodze rekrutacji wsparciem merytorycznym, polegającym na szkoleniach, indywidualnym wsparciu doradczym, a także wsparciem finansowym, polegającym na pokryciu części kosztów realizacji wymyślonego przez nich projektu na rzecz lokalnej społeczności. Lokalni liderzy są niezbędni aby skupiać wokół siebie aktywnych mieszkańców, wychodzić z pomysłami na działania rozwijające i wspierające społeczność wsi, sołectw, gmin.

Główne cele SSLS to:

  • Rozwijanie liderskich kompetencji uczestników – wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postawy;
  • Rozwój samoświadomości liderskiej i wzmocnienie potencjału liderskiego uczestników;
  • Zwiększenie wiedzy i doświadczenia liderów w zakresie planowania i realizowania projektów społecznych;
  • Wymiana doświadczeń i integracja liderów lokalnych;
  • Promocja aktywności społecznej liderów, wskazanie godnych naśladowania przykładów aktywności obywatelskiej;

Inspiracją i wzorem do stworzenia SSLS w naszym powiecie są wieloletnie działania takich organizacji jak Fundacja Szkoła Liderów czy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i ich projekty, takie jak Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych, Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ze sprawdzonych metod i dorobku tych organizacji chcemy korzystać przy prowadzeniu SSLS.

Program SSLS będzie trwał 8 miesięcy (od maja do grudnia 2019) i zostanie przygotowany oraz poprowadzony przez  profesjonalnych trenerów. Uczestnicy będą pracować z osobą wspierającą ich indywidualny rozwój, wezmą udział w trzech stacjonarnych, dwudniowych zjazdach szkoleniowych. Między zjazdami uczestnicy będą realizować zadania wyznaczone przez trenerów, otrzymają wsparcie doradcze w zaplanowaniu i zrealizowaniu przedsięwzięcia społecznego skierowanego do lokalnej społeczności oraz wsparcie finansowe do jego realizacji.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt:
biuro@popps.org.pl, tel. 501 542 564

Sochaczewska Szkoła Liderów Społecznych realizowana jest w ramach zadania publicznego dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.