Fundacja Autonomia

Fundacja Autonomiaautonomia

założona w 2009 roku, za główne obszary działania obrała wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, sieciowanie i promowanie ngosów oraz społeczny nadzór nad działalnością jednostkami samorządu terytorialnego.

Fundacja Autonomia ramowo realizuje 3 programy: Program „Budowa infrastruktury III sektora”, Program „Rzecznictwo”, Program „Działania strażnicze” (Watchdog).

Program „Budowa infrastruktury III sektora” ma na celu możliwie wszechstronne wspieranie organizacji pozarządowych. W program ten wpisały się realizacje kolejnych projektów dofinasowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (2009 – Jeden powiat – trzy sektory – wspólna sprawa. Budujemy fundamenty dialogu obywatelskiego i międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim; 2010-2011 – Wdrażanie „Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013”; 2013 – „Powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego”), dzięki którym m.in.: sektor pozarządowy, publiczny i z terenu Powiatu Sochaczewskiego podjęły konstruktywny dialog w celu stworzenia „Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim”; powstała spotykająca się regularnie reprezentacja III sektora (grupa inicjatywna Rady Organizacji Pozarządowcy Powiatu Sochaczewskiego, następnie ROPPS, zaś finalnie Porozumienia Organizacji Pozarządowcy Powiatu Sochaczewskiego); zorganizowano walne zjazdy ngosów z terenu powiatu; wprowadzono członków reprezentacji sektora do miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pozarządowcy uczestniczyli w szkoleniach zwiększających ich kompetencje i potencjał oraz brali udział w wizycie studyjnej w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Dodać należy także przeprowadzenie kampanii „1% dla sochaczewskich OPP”, jak również promocję działań sektora na stronach Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Program „Rzecznictwo” zakłada bieżący monitoring otoczenia prawnego i organizacyjnego III sektora oraz podejmowanie interwencji, mających na celu wpływ na rozwiązywanie zarówno codziennych, jak i systemowych problemów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Program obejmuję prowadzenie działań rzeczniczych wśród instytucji publicznych, w tym samorządowych, prywatnych, mediów, ale również i innych organizacji pozarządowych.

Watchdog wyraża się przez monitoring przestrzeganie prawa przez lokalne samorządy, szczególnie w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym oraz pojedynczymi mieszkańcami i grupami obywateli. Fundację interesuje dbanie o przejrzystość zarządzania władz publicznych, nieograniczony i gwarantowany prawnie dostęp do informacji publicznej oraz przestrzeganie prawa z zakresu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Fundacja Autonomia
Plecewice 98, 05-088 Brochów
www.fundacjaautonomia.org

Kontakt z Fundacją Autonomia

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Numer telefonu

Treść wiadomości

[recaptcha class:form_item class:full_form]